Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Sukot – Lövhyddofesten – är starkt förknippad med Messias ankomst

June 19, 2009 at 8:42 pm · Filed under 1, Heaven and earth and tagged: , , , , ,

Höstens bibliska högtider  – Rosh Hashana, Yom Kippur och Sukot – firas med stor iver av de flesta judar. De har så gjort sedan urminnes tid. Men högtiderna har också stort intresse för kristna. Kort efter att det nya året (Rosh Hashana) har blåsts in med basunstötar och de tio botdagarna är till ända kommer Sukot, Lövhyddohögtiden, som är en av de gladaste judiska högtiderna . Lövhyddohögtiden, som även kallas Tabernakelfesten, infaller i september eller oktober, när skörden av säd, druvor och andra rikedomar från jorden har inbärgats. Under skördearbetet arbetade man i gamla tider ofta från det att det var ljust till dess den första stjärnan tändes på himlen. Då hände det ofta att skördearbetarna inte gick hem över natten utan byggde enkla hyddor på fältet, där de kunde övernatta. Det var den praktiska användningen av sukan – lövhyddan. Samtidigt symboliserar sukan också ökentiden under uttåget i Egypten, då man också byggde enkla hyddor för att övernatta i.

Lövhyddofesten, liksom påsken, pingsten, nyårshögtiden och försoningsdagen, är biblisk eftersom den anbefalls att firas av Herren själv:

”Herren talade till Mose. Han sade: Säg till Israels barn: På femtonde dagen i samma sjunde månad är Herrens lövhyddohögtid, i sju dagar. På den första dagen skall man hålla en helig sammankomst. Inget arbete skall ni då utföra. I sju dagar skall ni offra eldsoffer åt Herren. På åttonde dagen skall ni hålla en helig sammankomst och offra eldsoffer åt Herren. Det är en högtidsförsamling. Inget arbete skall ni då utföra.” (3 Mos. 23:33-36)

Lövhyddohögtiden blev under den bibliska tiden den viktigaste helgen för judarna. Den fick med tiden nya namn, som Hachag – festen, eller Chag Adonai – Herrens fest. Det var också en av de tre vallfärdsfesterna, förutom Pesach (Påsk) och Shavuot (Pingst). I Bibeln anbefalls judarna att vallfärda till Jerusalem under dessa tre högtider. Men i praktiken var det oftast vid sukot som detta kunde ske, eftersom det var svårt för den vanlige bonden att lämna sin mark under vårens intensiva arbete då Pesach och Shavuot äger rum.

Sukot pågår under åtta dagar och den sista dagen kallas Torahfesten (Simchat torah). De två första dagarna är riktiga helgdagar. Sedan kommer fyra mellandagar – chol hamoed. Lövhyddan är en viktig symbol för den här högtiden. Numera är det få som bygger egna hyddor på sukot, men utanför synagorna uppförs alltid en. Man förknippar ökenvandringen med skördefesten i gamla tider i Israel. Tanken är att Gud var nådig mot våra förfäder i öknen, och ledde dem i trygghet genom vildmarken och förde dem till Israel. Må han nu även vara nådig idag, genom att låta regnet falla och grödan växa.

En annan utmärkande symbol för Lövhyddofesten är det så kallade festknippet (lulav). Det består av fyra sorters växter (3 Mos 23:39-40): citruskvist, myrtenkvist, palmkvist och en pilkvist. Det påminner om alla jordens frukter och växter – alltså skördetiden. Festknippet symboliserar också kroppens viktigaste delar. Palmen är ryggraden, myrten ögat och pilen munnen. Etrog-frukten symboliserar hjärtat. Sätter man ihop dem tackar de tillsammans Gud för den goda skörden.

 

Festknippet lulav mede citrusfrukten etrog Festknippet lulav mede citrusfrukten etrog 

På den sista dagen i Sukot, Simchat Torah, tågar man runt synagogan sju varv medan man bär Torahrullarna och dansar med dem. Torahcykeln avslutas denna dag med sista avsnittet ur 5:e Moseboken, och börjar om på nytt samma dag med första avsnittet ur 1:a Moseboken. Detta görs för att understryka Torahns kontinuitet. Simchat Torah är en uppsluppen glädjefest där alla deltar, även barnen.

Bengt Berggren, sekreterare i organisationen Shalom över Israel, har specialstuderat betydelsen av de bibliska högtiderna. Speciellt höstens högtider har ett angeläget budskap eftersom de pekar fram mot framtida omvälvande händelser, säger han.

–      Höstens högtider – från Basunklangens dag (Rosh Hashana) till Lövhyddohögtiden (Sukot) har ännu inte blivit uppfyllda. Men det kommer de att bli vid Jesu andra tillkommelse.

 När Jesus tar med sig några lärjungar upp på förklaringsberget, är det få som förknippar detta med Lövhyddofesten. Men Bengt Berggren anser att anknytningen till festen är mycket tydlig:

–      Varför ville Petrus stanna kvar på berget och göra hyddor? Det finns många tolkningar, men den mest naturliga om man känner till symboliken med lövhyddor är att händelsen utspelade sig vid lövhyddohögtiden. Judarna var väl medvetna om att Messias skulle komma vid en lövhyddofest. För Petrus kan detta ha varit tecknet på att Messias kommit för att nu upprätta Davids fallna ”hydda”. Att det var dags för Messiasriket, tusenårsriket, att bryta in. Enligt Sak. 14:16 skall folk från hela världen komma till Jerusalem och fira lövhyddohögtiden och tillbe konungen. Lammets bröllopsmåltid är sannolikt denna lövhyddofest.

”Det skall ske att var och en som är kvar av alla de hednafolk som kom emot Jerusalem skall dra dit upp, år efter år, för att tillbe konungen, Herren Sebaot, och för att fira lövhyddohögtiden.” (Sak. 14:16)

 

Comments (1)

2 Comments»

  Schindler, Cornelia wrote @

Dear sir or woman,

in order of the institute Katholische Theologie (Biblische Theologie, Technische Universität Dresden, Germany)
I would like to ask you, if you know who the owner of the following picture is:

“Lulav” at your homepage:
https://stefansturessonsblog.wordpress.com/heaven-and-earth/sukot-%E2%80%93-lovhyddofesten-%E2%80%93-ar-starkt-forknippad-med-messias-ankomst/

We need this picture for an exhibition about biblical plants. The exhibition is a cooperation – project between the
TU Dresden and the botanical garden.
It would be great if I can receive some information about the copyright.

Sincerely,
Cornelia Schindler
(SHK, SFB 804/A1, TU Dresden)

  Jaroslav Kourakin wrote @

Mannat har redan kommit från himmelen till jorden.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: