Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Hotet mot den fria världen

Flera ohyggligt skrämmande terrordåd har inträffat i Frankrike på sex olika platser, vid i stort sett samma tidpunkt. Med andra ord skickligt koordinerade och genomförda med maximal hänsynslöshet. 130 döda, men dödssiffran stiger bland de 300 skadade. IS – den fruktade terrororganisationen har tagit på sig ansvaret för dåden.

Vad har den fria världen lärt sig sedan 11 september 2001, då president Bush förklarade krig mot terrorismen. Ja, inte mycket, i varje fall inte Sverige.

I Sverige tar vi fortfarande emot en okontrollerad flyktingström, där de flesta saknar identitetshandlingar och många ljuger om var man kommer ifrån. Säpo vet redan nu att vi i Sverige har omkring 400 IS-krigare eller blivande sådana som är beredda att ansluta sig till den barbariska mördarsekten. Man vet att islamister och jihadister blandar sig med flyktingströmmarna därför att det finns en klar strategi att infiltrera Europa med den militanta grenen av sin religion. Man vet att kristna håller på att utrotas i Mellanöstern p g a deras härjningar.

Vad gör Sveriges regering i detta läge för att skydda sin befolkning? I stort sett ingenting, mer än pratar! Vi tog inte varning när självmordsbombare dödade 100-tals israeler för 10-15 år sedan. Inte heller när några relativt oskyldiga karikatyrer av en profet orsakade upplopp, terror, flagg- och kyrkbränning. Inte heller när en hel tidningsredaktion i Paris var nära att utplånas av en terrorattack. Inte heller när den första självmordsbombaren sprängde sig själv i centrala Stockholm. Vi har t o m en minister med islamistsympatier utan att det väcker särskilt mycket kritik. Vi har ett hundratal IS-krigare som återvänt till Sverige efter bestialiska dåd i Syrien och Irak, där en del av dem poserat med avhuggna huvuden.

Vår regering kanske tror att vi kan klara oss genom att förhålla oss neutrala till det som sker i Syrien och Irak? Utrikesminister Wallström betonade, när hon kommenterade terrordåden i Paris, att Sverige i motsats till Frankrike inte har några stridande förband i Syrien och Irak. Vad menar ministern? Försöker hon skicka signalen till terroristerna att Sverige minsann är oskyldigt. Men neutralitet i förhållande till barbariska rörelser som intar stora landområden och sprider sina krigare över hela Europa, kommer inte att hjälpa. Det kommer istället att göra Sverige till en fristad och basläger för världens mest fruktade terrorister. Och de som höjer sin röst kommer att skrämmas till tystnad. Jag har personlig erfarenhet av sådana dödshot.

Det enda man kan hoppas på nu är en ny regering som vågar visa ledarskap i kampen mot terrorister och falska flyktingar, som vågar ta tuffa beslut, som t ex att rensa landet från potentiella IS-krigare, eller att stänga gränserna tills man ordnat upp situationen. Den nuvarande regeringen saknar både viljan och förmågan.

2 Comments»

  Kaj Östholm wrote @

Kära vänner, ni som läser Bibeln !

Vi vet av händelser i Gamla Testamentet ATT GUD SKYDDAR NATIONER !
Varför gör Han det ? Därför att folket i Nationen vänder sig till Honom och lever för Honom !
Ett sådant folk hän-ger sig inte till synd och orenhet. Ett sådant folk ser upp till Herren och lever i helgelse !

Holland är Europas Gomorra och Sverige är dess Sodom. Skall vi förvänta oss något annat än en straffdom från Herren ?
Sveriges kristna har blivit satta med Kristus på Guds högra sida i maktposition över den onda andevärlden ! Men ljumheten bland landets kristna gör att Satan intar område efter område i Svenskt näringsliv och politik och moral !

Nu börjar vi bli rädda och börjar granska vårt skydd mot våld och terror ! Vi borde granska vårt kristna liv i stället och göra de förbättringar som Herren har befallt oss i Sitt Ord ! En Nation i GUDs HAND är ointaglig för fienden och slipper terrorattacker !

Man trodde att ett uppvaknande skulle ske bland Sveriges kristna när Putin började skramla med sina vapen runt Sveriges gränser. Men ack kära vänner därav blev inget ! Gotland är en munsbit för Ryssland och de har redan byggt en användbar hamn åt sig i Slite på öns östra sida.

Kanske vårt generösa flyktingmottagande kan bli en vikt att lägga i vågskålen, som motvikt mot kristen avfällighet och den omfattande synden i vårt land. Må Herren granska vågen för att se om landets plusfaktorer inte väger för lätt mot den omfattande synden. Ytterligare en tung vikt har lagts på vågen mot nåden från Gud. Israel behandlas som en “rackarpojke” av landets ledande personer. Snart kanske vi får se en bojkott av Israeliska varor . Detta kommer att kosta landet stora katastrofer och en tung vikt på vågen till vår nackdel !

Vänner vill vi försvara landet, så ner på knä i fasta och bön. Några milliarder till Försvarskassan väger lätt mot kristnas böner ! 10 eller 20 milliarder till i stridskassan kan möjligen hålla ryssen borta några dagar till men kristen bön kan stoppa honom för evigt !

Kommer IS-krigare in i landet, vilket säkert redan har skett, så vet vi att en enda kan ta död på 100-tals människor. Är det 10 så kan det bli fråga om tusentals !

Frågan är, vad Herren tillåter ske oss nu ? Han har i profetiska budskap efter budskap lovat stora svårigheter i Sverige !!! Men reagerar någon på detta ? ? ? Vill ni vara med och ändra på det ???

2 Krön 7:14-15. ” … men mitt folk, det som är uppkallat efter Mitt Namn, då ödmjukar sig och beder och söker Mitt Ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, så vill Jag höra det från himmelen och förlåta deras synd och skaffa bot åt deras land. Så skall nu Mina Ögon vara öppna och Mina Öron akta på vad som bedes på denna plats.

Kaj Östholm

  stefansturesson wrote @

Tack Kaj för ditt bibliskt profetiska perspektiv på det inträffade. Som du vet brukar jag också skriva och tala utifrån det perspektivet, men valde denna gång att skriva utifrån ett nationellt och mänskligt perspektiv, detta för att fler av mina läsare ska ta till sig det. Bloggen läses i dag av många olika människor i flera olika länder, även en del skolelever, lärare, journalister, politiker m fl. Men jag instämmer helt i ditt upprop för bön för Sverige. Det är mer angeläget än någonsin. Välkommen på lördagens Israel och Bibel-möte i Citykyrkan kl 18, då vi ska ta tid för bön.
Stefan Sturesson


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: