Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Grova felaktigheter om Israel

I Borås tidning blev jag angripen av två herrar, en politiker från s, Mikael M Karlsson och en s.k. Mellanösternkännare Mikael Walls. Deras upprördhet berodde på min artikel “Grova anklagelser mot Israel”. Mikael Karlssons inlägg finns fortfarande kvar på nätet:  http://www.bt.se/debatt/alla-overgrepp-maste-fordomas%284377449%29.gm.  dock inte Mikael Walls.

Här kommer i alla fall mitt bemötande:

Detta är en slutreplik till två debattörer, Michael Walls (BT 22/7) och Mikael M Karlsson (BT 23/7), som i långa inlägg försökt visa att jag har fel om Israel. Men deras argument är tunna, en del rent av osanna. Israel är en livaktig demokrati med en fri debatt. Därför är det inte svårt att hitta en israelisk debattör som stöder ens egna åsikter. Men stämmer den bild man ger med verkligheten? För läsarnas skull vill jag ge några exempel på grova felaktigheter i deras inlägg.

Felaktighet 1: Israel har gång på gång förhindrat en lösning av konflikten. Sanningen är exakt den motsatta. Israel accepterade FNs delningsplan 1947. Araberna sa nej. Efter kriget 67 erbjöd sig Israel att lämna tillbaka land mot fred, vilket bemöttes med kalla handen. I Khartoum 1972 sa palestina-araberna nej till att erkänna Israel, nej till förhandlingar, nej till fred. I Camp David 2000 presenterades ett färdigförhandlat förslag där palestinierna skulle få Västbanken, Gaza och Östra Jerusalem. Israel accepterade förslaget. Palestinierna sa nej.

Felaktighet 2: Ockupationen och brott mot internationell rätt. Israels kritiker upprepar ständigt att ockupationen är roten till allt ont. För det första är inte Gaza ockuperat längre. 2005 drog Israel tillbaka sin militär från Gaza och evakuerade alla bosättningar. Som belöning för detta intensifierade Hamas kampen mot Israel, främst genom intensiv raketbeskjutning av hela det israeliska civilsamhället. Följden av detta blev Israels blockad av Gaza som riktar sig mot vapen och annan materiel som kan användas i krigföringen mot Israel. Teorin att ockupationen orsakar konflikten höll alltså inte i verkligheten. Därför är naturligtvis Israel mindre villigt att lämna det andra landområdet (Västbanken) utan att först ha ett fredsavtal.

Västbanken idag är inte heller ockuperad, åtminstone inte hela. I de s k A-områdena där 95 % av palestinierna bor finns palestinskt självstyre. I B-områdena har palestinierna civil kontroll medan säkerheten handhas gemensamt av palestinierna och Israel. Endast i C-områdena har Israel militär kontroll. C-områdena är den i stort sett obebyggda delen av Västbanken. Att Israel från början tillät bosättningar på ockuperat område hade sin grund i arabernas ovilja att sluta fred, att områdets status inte var tydlig eftersom det tidigare varit ockuperat av Jordanien, och att det enligt tidigare avtal (t ex San Remo 1920) ingick i den del som var öppen för judisk invandring. När man hävdar brott mot internationell rätt måste man vara tydlig med vilket avtal man avser. Den internationella rätten är ofta inte tillämpbar på den komplicerade Mellanösternkonflikten. Folkrättsexperten och juridikprofessorn Stephen Schwebel, som var ordf. i Internationella Domstolen i Haag 1981 – 2000 säger t ex “Om ett landområde, som saknar legitim ägare, ockuperas i ett anfallskrig, så har den stat som i ett försvarskrig ockuperar samma område större rätt till det”.

Felaktighet 3: Israel ockuperar 42% av Västbanken. Detta är en grov osanning. Bosättningarna utgör bara cirka en procent av Västbankens areal, och dessutom byggs sedan ett antal år inga nya bosättningar, endast fler lägenheter inom de befintliga, så ingen ytterligare mark tas i anspråk. En procent av landytan utgör förvisso inget hinder vid en fredsöverenskommelse. Israel kommer att kompensera med andra landområden där araber bor. Så gjorde man i Camp David-förhandlingarna 2000. Den palestinska staten kunde ha firat sin 14-årsdag i år om man sagt ja i Camp David.

Felaktighet 4: Israel är en etnokrati. Michael Walls hävdar att de demokratiska institutionerna endast gäller den judiska delen av befolkningen. Detta är inte korrekt. Lagarna gäller lika för alla. Den enda skillnaden är att judarna har en laglig rätt att komma till Israel. Den lagen är lätt att förstå om man känner judarnas historia av förföljelse och utrotning, och om man vet att Israel är den enda judiska staten i världen. Den kände israeliske araben Kamal Zayed säger att Israel är det bästa landet i Mellanöstern att leva i, även för honom som arab. Får jag också påminna om vad jag skrev i min tidigare artikel. När det gäller demokrati och mänskliga rättigheter jämförs Israel med de stabilaste demokratierna i världen av Freedom House, som rankar alla världens länder.

Mikael Karlsson hävdar att Gaza-borna till skillnad från israelerna inte har några skyddsrum att ta skydd i och orsaken skulle vara att Israel inte släpper in byggnadsmaterial i Gaza. Förklara då varför Hamas kan bygga 100-tals tunnlar under jord? Tunnlar som är byggda med cement och betong? Sanningen är den att Hamas-ledarna gömmer sig i bombsäkra bunkrar, medan civilbefolkningen får klara sig bäst den kan. Så handlar en terrorist-regim, som bara har ett mål i sikte – Israels förstörelse. Att oskyldiga offras bryr sig Hamas inte om.

Stefan Sturesson

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: