Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Grova anklagelser mot Israel

Efter debatten med Göran Rosenberg skrev jag en debattartikel till några svenska dagstidningar för att ytterligare motbevisa Göran Rosenbergs påståenden om Israel. Artikeln fördes in i VLT, NWT, BT m fl. Här kommer den:

I en svår tid för Israel med raketkrig och bojkotthot slungas grova anklagelser mot landet, som saknar saklig grund. Israels motståndare tar nu chansen att svartmåla Israel med grova överdrifter och enögda förvrängningar av fakta. Att kalla Israel för en apartheidstat är inte längre något som väcker någon större uppståndelse. I Expressen den 8 juli anklagar t ex författaren Göran Rosenberg Israel just för att ha blivit en apartheidstat.

Det går lätt att med fakta visa att detta påstående är felaktigt. Israel är en levande mångkulturell demokrati med många olika etniska minoritetsgrupper, araber, både kristna och muslimer, druser, beduiner och andra mindre folkgrupper. Dessa uppgår till 25% av befolkningen. Tittar man däremot på de palestinska områdena, så verkar det däremot vara ett apartheidliknande tillstånd där. Judar får inte bo där, och de s.k. bosättarna ska tvingas bort om Västbanken blir en palestinsk stat. Det kommande Palestina ska bli helt judefritt är det tänkt. Det är väl apartheid om något?

Israels kritiker bortser ofta helt från att landet är under attack från rörelser som vill utplåna det. Det gäller i högsta grad Hamas, som har det i sina stadgar. Men det finns också flera andra rörelser som är än mer extrema, t ex Islamiska Jihad och ISIS som nu även etablerat sig på Gazaremsan. Det är inte lätt för Israel att vända andra kinden till när fienderna gång på gång försöker döda dess medborgare.

Israel befinner sig just nu under en enorm press. Det regnar raketer över Israel från Gaza. En miljon israeler är hänvisade till skyddsrum. Samtidigt pågår våldsamma arabiska upplopp efter mordet på den palestinske pojken, något som Israel fördömt och premiärministern i Israel har t o m ringt upp föräldrarna och uttryckt sin och Israels avsky för dådet. Förövarna kommer att ställas inför domstol och dömas för mord. Men trots den enorma pressen gör man ända allt för att upprätthålla rättssamhällets principer. Till detta kommer den bojkottrörelse som initierats av palestinska organisationer, men som vunnit gehör inte minst hos en del kyrkliga organisationer i Europa och USA.

Det hör också till debattekniken att helt underlåta att nämna allt det positiva som Israel står för. Israels internationella räddningsteam räddar människor i nöd oavsett om man är jude, arab eller av någon annan härkomst. Israels sjukhus gör allt för att rädda liv, även om det skulle vara en palestinsk terrorist som är sårad. Israeliska företag ger hundratusentals jobb åt palestinier. Arabiska partier sitter i Knesset. På israeliska skolor och universitet studerar israels alla folkgrupper tillsammans, även där ser man den mångkulturella bredden. Och Israel fortsätter att vara tillflyktsorten för alla judar som lider förföljelse runtom i världen. Man kan också nämna den höga toleransnivån i Israel för hbtq-personer, där Tel Aviv har blivit en uppskattad stad för regnbågsfolket. Listan på Israels insatser för att göra världen bättre är mycket lång.

Israel kan ibland begå fel i sin iver att försvara sitt land och sina invånare, men någon apartheidstat är det de facto inte. Tvärtom klarar sig Israel mycket bra när landet jämförs med andra länder med avseende på demokrati och frihet. Den oberoende organisationen Freedom House som betygsätter alla världens länder när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter ger Israel höga betyg, dvs i nivå med de skandinaviska länderna. Hur kan en bildad människa beskriva ett sådant land som en apartheid-stat? Vad är det för fel med människor som bara ser fel hos Israel, men inte hos den andra sidan? Jag vet inte, men en förklaring kan vara att den gamla anti-semitismens spöke, lätt förklätt till antisionist, fortfarande i högsta grad är levande.

Stefan Sturesson

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: