Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Extraordinära åtgärder krävs mot upploppen

”Jag fruktade för mitt liv”, säger en av poliserna som ryckte ut till Husby för att få stopp på vandalerna. ”Det är som ett mörker. Du har 150 människor framför dig. Jag ser den äldre kvinnan, Husbybon, som åskådare. Bredvid står fem killar som gör allt för att döda mig.” När en av dem går fram och drämmer en 4-kilos gatsten i polisbilens framruta, ser han den svarta blicken. ”Det är ett sådant extremt hat. Det är så mycket aggression”, berättar polismannen (SvD 130526).http://www.svd.se/nyheter/inrikes/jag-fruktade-for-mitt-liv_8209422.svd

 Att tända eld på bilar och skolor, att slå sönder affärers och restaurangers rutor, att kasta tunga stenar, som kan döda människor, vare sig de är poliser, brandmän eller andra, kan aldrig ursäktas. Det är ytterst tragiskt att det är invandrare som bär ansvaret för dessa besinningslösa hatutbrott. De har kommit till ett av de mest invandrarvänliga länderna i världen, de har fått bostad, mat och kläder, pengar att röra sig med, skolgång och sjukvård. De borde känna en enorm tacksamhet för ett land som tagit emot dem med öppna armar, men istället vänder de sig emot samhället och tar till grov kriminalitet för att uttrycka sin ilska.

 Reaktionerna mot vandalerna har varit blandade. Många människor fördömer givetvis vandalernas framfart, men från officiellt håll har det blivit en märklig debatt. Från vänsterhåll kritiseras regeringen för att ha orsakat problemen genom att bedriva en politik som leder till utanförskap. Dessa politiker tycks tro att vandalismen är ett förståeligt uttryck för utanförskap och arbetslöshet. Och från regeringshåll görs en lam markering att vandalismen inte är acceptabel, vilket givetvis är sant, men det finns inte ens en antydan om extraordinära åtgärder för att få stopp på eländet i regeringens uttalanden. Istället sprider sig ”leken” att bränna bilar till fler och fler platser runtom i landet. Det naturliga i det här fallet borde vara en total mobilisering av civilsamhället och myndigheter för att på enad front visa att upplopp och vandalfasoner inte tolereras. Det borde vara förbjudet att försöka vinna politiska poäng på en nationell kris.

 Visst är det i många fall bra att vår svenska modell för att hantera konflikter är mjuk och förstående. Vi är alltid så måna om att hitta en ”mjuk” lösning, men i Husby-fallet och liknande fall i andra förorter anser jag att gränsen för en sådan lösning är passerad. Och skälet är att det kommer helt enkelt inte att fungera. Dessutom är det stötande för det allmänna rättsmedvetandet att försöka förstå besinningslös vandalism och våld mot poliser och brandmän. Istället borde reaktionen från samhället bli extraordinära åtgärder. Då menar jag stora extra resurser till polisen, för att förhindra ytterligare upplopp, och för att arrestera och lagföra alla inblandade. Anstiftarna bör skyndsamt dömas till kännbara fängelsestraff och därefter utvisas ur landet. De som inte är straffmyndiga bör naturligtvis tas om hand på annat sätt, skiljas från sina föräldrar och tvingas att gå i en ungdomsvårdsskola där man får lära sig hur man påverkar samhället på demokratisk väg. Eventuellt måste också utredas om det finns föräldrar bland anstiftarna. Det är svårt att ta till sig att 12-åriga barn självmant vill delta i upplopp mot samhället. Dessutom menar jag att under tiden som vi löser problemen i förorterna måste vi stoppa all ytterligare invandring. Detta är inte invandrarfientligt, det är i det långa loppet bäst för de utlandsfödda, liksom för landet som helhet. Vi behöver skapa lugn och ro för att alla våra nya medborgare ska kunna inlemmas och integreras i det svenska samhället.

 Min slutsats blir att extraordinära åtgärder är nödvändiga för att vi ska kunna bevara vårt öppna demokratiska samhälle, där alla människor är lika mycket värda, där vi respekterar varandra som människor även om åsikterna går isär, och där vi steg för steg tar itu med de problem och sjukdomar som uppstår i samhällskroppen. Det är just sådana egenskaper som gör Sverige värt att ta sin tillflykt till, när människor tvingas fly från krig, förtryck och förföljelse.  

4 Comments»

  Maria Werme wrote @

Ett samhälle med
– friska som går på reserven
– en sjuk arbetskraft
– människor som tystas
– andra som inte orkar bry sig
– klyftor som ökar
– ökande rädsla och förakt
resulterar i: Ett segregerat och instabilt samhälle med många lås och höga murar…

  stefansturesson wrote @

Ja, det finns samhällsproblem som måste lösas, men utbrotten av vandalism och huliganism kräver akuta åtgärder, för att vi inte ska hamna i en okontrollerbar situation. Vad vill du göra?

  Janis Vikmanis wrote @

Man skulle återinföra kristendomsundervisningen i grundskola och 1:a ring gymnasium. Kristendomen är grunden för vårt rättssystem. “Du skall icke stjäla”, “Du skall icke ljuga”, “Du skall icke döda”. Gör man sådant, sitter man i fängelse i Sverige.

Märk väl, att INGEN BEHÖVER TRO på Gud. Men inser man hur vi bygger vårt samhälle, så blir man inte straffad.

Muslimska barn och ungdomar kan tycka det är intressant att få reda på vad vi EGENTLIGEN tror. Märk väl, att DE BEHÖVER INTE tro på vår Gud, om de inte vill

Som Fp:s partiledare Jan Björklund sade, att man måste veta mer om kristendomen än om budism och övriga religioner. Anledning är att det är vårt kulturarv, man måste känna till.

Och för att visa hur vårt rättssamhälle är uppbygt, så måste man förstå grunde till detta.

  Maria Werme wrote @

Att inte på allvar bry sig om de mest utsatta i samhället leder till depression eller desperation för utsatta som inte har någon möjlighet att få sina rättigheter. Det är inte bara direkt utsatta som drabbas, utan närstående berörs, inte minst barnen. LO har gett ut en liten skrift med rubriken “Ojämlikhet skadar allvarligt dig själv, dina barn och landet du bor i”. De flesta verkar inse att ökade klyftor inte är bra, trots det ökar i dag klyftorna och trots det sprider tystnaden sig. Många som försöker yttra sig t ex på arbetsplatser och ger förslag på konstruktiva förbättringar tystas på ett brutalt sätt, mobbas ut, sägs upp eller köps ut, i stället för att tas tillvara. I dag rapporteras i nyheterna om ökade arbetsskador, det tas exempel från krogbranschen. Där har man på senare tid satsat över 5 000 miljoner genom sänkt krogmoms som ska ha gett 5 000 jobb – 1 miljon kronor per jobb – där unga nu tvingas arbeta i en på många sätt destruktiv arbetsmiljö som leder till arbetsskador. Det är tyvärr alltör mycket som leder till en destruktiv utveckling i dag. Nu på lördag är det en partipolitiskt oberoende manifestation kl 13 på Sigmatorget i Västerås där vi försöker uppmärksamma att världen behöver förändras, för just nu pågår överutnyttjande av både resurser och människor. Rubriken för manifestatinen är “För ett medmänskligt samhälle i en hållbar värld”. Medverkar gör ideella föreningar, fackliga organisationer, Svenska kyrkan, musiker m fl. Man får gärna ta med egna plakat som knyuter an till dagens rubrik. Även politiker får medverka, men inte propagera för sitt parti utan tala om dagens ämnen. Välkommen!


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: