Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Israel lyftes upp i Västerås

Fullsatt hus när Israel lyftes upp på konferens i Frälsnignsarmén Västerås

Igår avslutade vi en tredagars-konferens om Israel, som ägde rum i Frälsningsarméns lokal i centrala Västerås. På kvällsmötena var lokalen packad med folk. Utmärkta talare som Göran Duveskog och Daniel Viklund m fl bidrog till den atmosfär av förväntan och inpsiration som rådde över hela konferensen. Ämnet var Israel i Guds frälsningsplan, ett ämne som berör Israels hela historia från utväljandet av Abraham till Israels återupprättelse och profetiska roll i den yttersta tiden. Sång och musik spelade också stor roll i konferensen. Olika artister och musikgrupper medverkade med väl vald musik och sång som underströk budskapet i talarnas föreläsningar och lektioner. Israel har verkligen många vänner, trots den negativa bild av Israel som präglar våra medier.

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: