Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Frihet eller underkastelse i Mellanöstern

Den ”arabiska våren” fyllde många människor med hopp. Skulle de arabiska folken äntligen kasta av sig förtrycket och få sin frihet? Men återigen besannades det som somliga fruktade – att en förtryckande religion nu skulle stärka sina positioner ytterligare. Frihet i Mellanöstern stavas underkastelse. Om kvinnor och etniska minoriteter underkastar sig religionens krav, då blir det lugn och ro i landet. Men verkligheten ser annorlunda ut. Kvinnorna i Egypten och Tunisien får ställa in sig på att underkasta sig männen, precis som i Saudi-Arabien. Och den stora kristna minoriteten i Egypten, som inte heller hade det lätt under Mubarak, får nu ställa in sig på ännu svårare tider.

 Israel är ännu så länge den enda fungerande demokratin i Mellanöstern. Här är kvinnorna jämställda. Här skyddas och bejakas olika minoriteter. Här finns yttrandefrihet, religionsfrihet, pressfrihet. Ändå tycks omvärlden bara hitta fel på Israel. När omgivande arabländer och palestinska rörelser angriper Israel, dödar oskyldiga i terrordåd, skickar iväg tusentals bombförsedda raketer mot Israel, då är det i omvärldens ögon Israels fel. När Israel tvingas till motangrepp och oskyldiga på den arabiska sidan kommer till skada då haglar fördömandena över Israel. Det senaste exemplet på denna utstuderade demoniseringstaktik är filmen ”Tears of Gaza” (Gazas tårar) som sänts i Svt1. Här framställs Israels försök att slå ut raketramper och vapengömmor som ett brutalt övergrepp på försvarslösa människor, mestadels kvinnor och barn. Ett ”fredsälskande” folk utsätts för en brutal aggression. Så vill man måla bilden. Så kan man använda filmkamerorna och den moderna redigeringstekniken, för att fullkomligt vända upp och ner på begreppen, vända svart till vitt, för att skuldbelägga den som söker freda sitt folk och sitt land.

 Ja men, invänder många, människor dödas, till och med oskyldiga barn. Ja, det är onekligen sant. Det blir den tragiska konsekvensen av att man försöker döda ett annat folk. Precis som konsekvensen blev för Tyskland när nazistregimen försökte utplåna det judiska folket. För det är precis det som Hamasregimen i Gaza har som mål. Hamasregimen har inga samvetsbetänkligheter när judiska kvinnor och barn dödas. Tvärtom, då har man segerfester. Israel däremot, gör stora ansträngningar för att undvika civila dödsoffer. Inom Israels försvarsstyrkor blir man oerhört bekymrade när oskyldiga ibland drabbas vid attacker mot Hamasregimens militära installationer.

 Israel har tyvärr inget val. För att överleva måste man försvara sig. Inget annat folk har i modern tid så tydligt hotats av utplåning. Hade Israel följt naiva råd om att låta bli att använda militära medel, hade inte det Israel vi ser idag existerat. Vi hade istället fått se den sista akten av det judiska landets och folkets utplåning. Så även om varje offer för Israels försvarsaktioner är en tragedi är dock alternativet så mycket värre – utraderingen av Israel från kartan följt av kanske miljontals dödsoffer.

 När ska världen förstå vad Mellanösternkonflikten handlar om? Ett förföljt och hotat folks rätt att leva i fred på den här jorden. Vågar man hoppas att det ska ske en vändning under 2012. Att fördömandena ska riktas mot dem som hotar att utplåna den judiska staten Israel. 

Advertisements

5 Comments»

  Malacoda dev wrote @

Du vet om att israel försökte få svenska politiker att inskränka i våra grundlagar va? Att svenska tidningar inte skulle få skriva om att israeliska soldater “stal” organ från döda palestinier som sen såldes vidare till amerikaner, något som senare visade sig vara sant. Vilken annan demokratisk stat skulle göra så? Nej, israel är inte en så väl fungerande demokrati som du påstår, men kanske inte så dålig som svensk media ger sken av heller.

  stefansturesson wrote @

Egentligen släpper jag inte fram debattinlägg som innehåller svordomar. Nu har jag tagit bort det ur ditt inlägg, men nästa gång blir det stopp. Jag ställer helt enkelt krav på en vårdad debattnivå. När det gäller sakfrågan, så håller jag inte med dig. Självklart protesterade Israel mot de lögner som spreds i svensk press. Det handlade inte om att inskränka våra grundlagar. Men lögner avsedda att demonisera ett land borde givetvis inte publiceras. I detta fall borde Aftonbladets ansvarige utgivare ha stoppat eller i efterhand dementerat artikeln.

  Elros wrote @

Denna svåra tid kommer inte bara att påverka Israel utan oss alla troende, Jag märker bla internet att som troende har alla redan en kontroll över mig och de kristna blogg jag besöker och särkilt just som jag är Israels support. Det är viktigt att står fast grund i sanningen i Guds ord, och även Israels fienden kommer med sina lögner falska anklagelse och förtal, kommer Israel att segra när Jesus kommer tillbaka

  Kaj Östholm wrote @

Det vi ser och hör om världshändelserna runt Israel är inget annat än det som Bibelns profetiska böcker skriver om.. I Uppenbarelseboken får Johannes teckna ner det han ser och hör. Vår Herre visar det som skall ske och hur orsaksbilden ser ut i konflikten .

Upp 12:1 Ett stort tecken visade sig i himlen: en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krona av tolv stjärnor på sitt huvud.
Upp 12:5 Och hon födde ett barn, en son, som skall styra alla folk med järnspira, och hennes barn blev uppryckt till Gud och hans tron.
Upp 12:13 När draken såg att han hade blivit nerkastad på jorden, förföljde han kvinnan som hade fött barnet.

Kvinnan representerar Israel, barnet Jesus och draken satan. Den förföljelse som sker i dag är påverkad från den osynliga onda världen och vem skulle den nå för sitt budskap och sin inställning om inte sitt eget folk. De människor som ännu inte kommit till avgörande och levande tro på Messias vår frälsare och Gud.

2 Kor. 4:4 Ty de otrognas sinnen har denna tidsålders gud så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet.

Denna tidsålders gud är densamme som benämnes som draken i Uppenbarelseboken 12:13. Det är också intressant att Bibeln benämner de som angriper Israel med orden ”de otrogna”. Normalt uttrycker muslimerna och araberna oss kristna som de otrogna, men halleluja bibeltextens författare har under inspiration av Vår Herre i stället vänt på benämningen och kallat de som låter sig luras till anfall mot ’israel som de otrogna.

Vi kan alltså förstå att alla aggressioner mot Israel har sitt ursprung i underjorden. Hur bekämpar man den om man skall hjälpa Israel? Ja vi som är vana att läsa Bibeln känner till att det endast är med bön och fasta som dessa segrar vinns. Visst kan vi arbeta i det naturliga och göra behjärtansvärda insatser på många olika sätt, men de avgörande segrarna vinns genom bön och fasta för Israels fortlevnad och framgång.

Rom 12:2 Och anpassa er inte efter den här världen (denna tidsålders väsende 1917), utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse, så att ni kan pröva vad som är Guds vilja, det som är gott och fullkomligt och som behagar honom.

Vi får en uppmaning att inte följa ”denna världens väsende”, vilket innebär världens uppfattningar. De uppfattningar som allmänt omtalas i media runt om i världen och politiker av olika dignitet i olika länder. När vi blir varse denna obalans i världen, så förstår vi snart hur få personer som ligger rätt i sin trosinriktning vilket också vanligen är förenligt med en positiv inställning till Israels folk och nation. De som är för Israel är i betydande grad i minoritet.

En intressant anmodan kommer fram i versen ovan där vi uppmanas att söka sinnets förnyelse genom frälsningens förvandlade verk genom tron och bekännelsen av Jesus som Herre och frälsare. I bekännelsen av sina synder med åberopande av Jesu korsdöd så blir vi nya skapelser i Jesus Kristus. Födda på nytt säger Jesus till Nikodemus, vilket innebär att vi kan pröva och förstå Guds vilja samt det som är gott och välbehagligt. Ja det tycks som om den förvandlingen är nödvändig för att förstå och känna för Israels situation till fullo.

Må vi förvänta oss att se vem som är starkast i kampen för Israel, de troendes skara eller denna tidsålders folk.

Kaj Östholm

  stefansturesson wrote @

Tack Kaj för att du också för in debatten på ett bibliskt perspektiv. På lördag den 21 januari kl 18.00 i Citykyrkan har vi en undervisnings- och samtalskväll om Uppenbarelsebokens budskap. Hoppas du kan komma.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: