Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Lunch med en nobelpristagare

Det har sina fördelar att vara engagerad. Det kan göra att man får luncha med nobelpristagare.

Nobelpristagaren prof Dan Shechtman tar emot Svenska Technion-sällskapets diplom som just överlämnats av Stefan Sturesson, vice ordf i Technion-sällskapet.

För ett par veckor sedan damp det ner en inbjudan till lunchmottagning med årets nobelpristagare i kemi, professor Dan Shechtman, som är knuten till det berömda naturvetenskapliga universitet i Haifa – Technion Institute of Technology. För några år sedan gick jag med i Svenska Technion-sällskapet, som försöker sprida information om Technion i Sverige. I år blev jag vice ordförande och delegat i universitetets Board of Governors, som är en sorts ”världsstyrelse” med delegater från alla Technion-sällskap i världen. Så det var bakgrunden till inbjudan till lunchen som ägde rum i Israels ambassadörs privata residens. Det var många intressanta personer samlade till denna lunchmottagning. I vimlet såg jag förutom Nobelpristagaren själv t ex Marcus Storch (ordf i Nobelstiftelsen), Peretz Lavie (president för Technion), Jackie Jakubowski, Micael Bindefeldt, Siewert Öholm, Lizzie Scheja m fl. kändisar. Men mest intressant var givetvis huvudpersonen själv som tycks vara en lugn, samlad och mycket sympatisk person, ganska oberörd av all uppståndelse. Jag hade förmånen att tacka honom för hans strålande insatser inom materialforskning (bl a upptäckten av kvasikristaller), och samtidigt uttrycka min glädje och stolthet över att han belönats med Nobelpriset. Det ger inte bara honom utan även hans land en ännu starkare ställning som forskare och forskningsnation. Det är häpnadsväckande att detta lilla land med 7 miljoner invånare kan ligga i frontlinjen på så många forskningsområden. Jag och mina kolleger inom Technion-sällskapet vill önska professor Shechtman och Israel fortsatta framgångar under kommande år!

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: