Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Israel och världshändelserna i profetiskt ljus

Förra lördagen (2/4) blev en speciell och härlig kväll kring alla de händelser som nu oroar stora delar av världen. Trots de fruktansvärda katastroferna som nyligen ägt rum kom kvällen ändå mer att handla om det hopp som är knutet till den yttersta tidens händelser. Hoppet om den kommande härligheten, det rättfärdighetens rike som Messias skall upprätta. Frågan är, är vi inne i den tid som Jesus kallar ”början på födslovåndorna”? Här följer ett kort sammandrag av några huvuddrag i mitt bibelstudium. Vill du ta del av hela Bibelstudiet går det att beställa på CD. Utgångsordet för studiet var Matt 24:7,8.

Den amerikanske pastorn David Wilkerson hade på 70-talet en syn som visade skrämmande framtida världshändelser. Han såg katastrofer som var fullt jämförbara med Bibelns profetior om ändens tid:”I min syn såg jag mycket lite av övernaturliga inslag i de drastiska förändringar som vi sett hitintills. Men jag såg också mycket tydligt ett gudomligt ingripande äga rum över hela världen. Det är bäst att världen förbereder sig för väderförändringar som inte kan förklaras med andra termer än ”övernaturliga”. Världen skall snart se begynnelsen till födslovåndorna genom historiens mest dramatiska väderförändringar, jordbävningar, fruktansvärda naturkatastrofer, som vida överträffar allt annat skådat.”

Han såg t o m en fruktansvärd jordbävning som skulle drabba Japan: ”Ett annat jordskalv, möjligen i Japan, kommer att föregå det jag ser drabba oss. Jag hyser inte det minsta tvivel på denna kommande massiva jordbävning på vår kontinent. Jag tror att det kommer att bli många gånger starkare än jordskalvet i San Francisco.”

Den syn Wilkerson hade för mer än 30 år sedan uppfylls nu inför våra ögon. Jordbävningar  skakar land efter land. Japan, Haiti, Kina, Indonesien, Chile… Vilket land kommer att drabbas härnäst? Hundratusentals människor har redan omkommit. Miljontals blivit hemlösa. Till dessa svårartade katastrofer kommer oro, svält, krig, radioaktiv strålning, folkfördrivning, djup ekonomisk kris, uppror och inbördeskrig.  I arabvärlden har det varit som en kedjereaktion av uppror i land efter land, uppror som i några fall slagits ner med brutalt våld. I Libyen sker i skrivande stund anfall av västmakterna med massiva bombräder. Ingen kan idag säga vart denna utveckling tar vägen. Står världen inför ett totalt sammanbrott eller ett tredje världskrig? Ja, allt är möjligt i en tid som denna.

Vad säger Bibeln i den här frågan? Ja, egentligen väldigt mycket. Grundläggande är Bibelns undervisning om Guds rike. Den gamla jorden med sina krig, konflikter och lidanden skall bytas ut mot en jord ”där rättfärdighet bor”. ”Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte”, skriver aposteln Petrus (2 Petr 3:13) som i sin tur tar stöd i profeten Jesaja. Att ondskan och nöden ska kunna fortgå i oändlighet existerar inte i Bibelns föreställningsvärld. Tvärtom förkunnar Bibeln att det kommer en slutlig uppgörelse med fördärvsmakterna, och att något nytt och underbart kommer efter det.

När Jesus får frågan av sina lärjungar vad som blir tecknet på Hans tillkommelse, svarar Han bl a: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike, och det skall bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början till födslovåndorna” (Matt 24:7,8).  Här talar Jesus om exakt sådana händelser som vi har framför våra ögon idag. Folkresningarna, massvälten, jordbävningarna är precis de världshändelser som upptar löpsedlar och nyhetssändningar idag. Visserligen har sådana händelser förekommit under jordens hela historia, men det är frekvensen och styrkan i dessa händelser som nu överträffar allt som skett tidigare. Därför är det ingen vild gissning att tro att det nu handlar om ”början till födslovåndorna”. Eller som Bibel 2000 säger: ”födslovärkarna”.  Det handlar om den smärta som en kvinna upplever innan barnet är fött, en smärta som snabbt glöms bort efter förlossningen, när undret med den nyfödda lilla människan är ett faktum. Smärta övergår i översvallande glädje och moderlig kärlek.

Så blir det också med jordens födslovärkar. När Messias kommer tillbaka, besegrar fördärvsmakterna, och upprättar det rättfärdiga riket, då byts lidande mot lovsång, tårar mot jubel, tunga steg mot glädjebudbärarens lätta steg. Det är hoppet om att få hålla det nyfödda barnet i sin famn som får mödrar att underkasta sig förlossningens smärta. På samma sätt är det hoppet om den kommande härligheten, fridskonungens rike, som bär den troende genom alla svårigheter.

När allt detta börjar ske, då vänds den troendes blickar mot Israel, landet där judarna återsamlas enligt Guds löften i både gamla och nya testamentet. Till detta folk säger Herren: ”Stå upp, var ljus, ty ditt ljus kommer, och Herrens härlighet går upp över dig. Se, mörker skall övertäcka jorden och töcken folken, men över dig skall Herren gå upp, hans härlighet skall uppenbaras över dig” (Jes. 60:1,2). Det är Israel som står i centrum för hela skeendet och det är Israel som har fått alla underbara löften om upprättelse och frälsning. Att sedan alla frälsta hedningar får del av detta underbara, det är nåd utöver nåd. Så trots rådande mörker och dimma är Bibelns budskap glädjefyllt och ljust. Frukta inte du Guds församling, verkar vara Herrens uppmuntrande tillrop i denna dystra tid. Det som har börjat ske är ”födslovärkar”. Det är mörkret före gryningen. Det förebådar tidernas största under, då Messias kommer tillbaka, ondskans cancersvulst rycks bort från den döende mänskligheten,  och fridens rike upprättas. ”Aldrig någonsin skall något orent komma in i den, och inte heller någon som handlar skändligt och lögnaktigt, utan endast de som är skrivna i livets bok som tillhör Lammet” (Upp 21:27). Likt kvinnan som bär på ett oförlöst barn uppfylls våra tankar av hur det ska bli när Messias Jesus är tillbaka på vår jord, när födslovåndorna är över och det nya rättfärdiga riket fötts fram. Må vi alla bli inskrivna i den boken där Lammets utvalda är upptecknade.

Advertisements

2 Comments»

  Arne Strand. wrote @

Israel och världshändelserna i profetiskt ljus.

Kommentar –
OK – låt oss se på det Profetiska ljuset gällande Skandinavien.

En Kristens tankar om Svenska Försvaret och Svensk säkerhetspolitik.

Sverige före – under – efter 3e Världskriget.
Läs kommentarerna i länken och begrunda –

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005921046

Vidare –

Sverige har en väl utvecklad Militär teknologi Världsledande på
vissa områden.
Så det är självklart att det är här vi skall lägga våra ansträngningar.

Den så kallade Ökenstormen visade med önskvärd tydlighet att är man Militärtekniskt Överlägsen så får man inga förluster.

Varför skall vi satsa på förluster eller förlora ?.

Ska vi inte satsa allt på att Vinna ?.

Om inte vi Vinner varje Slag och Varje gång,
så är det inte bara en katastrof för oss själva,
utan för hela världen.

Nej det måste vara en Svensk kvalitativ Krigsmakt med bästa möjliga kvalitet,
både Materiellt och Personligt.

En professionell elit alla kategorier,
och den behöver inte vara stor,
kanske 30-35.000 man i de stridande enheterna på marken,
utrustade med den bästa utrustning som går att få för Pengar,
en Professionell Krigsmakt som inte ens en Supermakt kan kvalitativt överglänsa.

Ty om min önskan ovan att Skandinaviens länder kommer överens om ett Samgående,
så måste Sveriges Krigsmakt vara utformad så att vi kan med den försvara hela Skandinavien mot ett så kallat,
Strategiskt Överfall.

Det betyder att Hela Framtida Svenska Krigsmakten Måste vara Väldigt Operativt Rörlig/Mekaniserad,
och med ett dygns varsel skall i sin helhet kunna stoppa ett sådant Överfall var som helst i Skandinavien.

Vi har både Resurser och Teknologiskt Kapacitet till något dylikt
frågan är om vi Också har Viljan hos Politikerna.

DET STRATEGISKA ÖVERFALLET !.

Om vi som jag skisserat ovan kan få Skandinavien och Norden enat,
så har vi en Mycket stark Militär och Strategisk position,
med ett större Strategiskt djup om vi skulle misslyckas att,
Möta – Hejda och – Slå tillbaka,
ett så kallat Strategiskt överfall.

Vi kan då begära hjälp av den Andra Sidan,
och den enda hjälp vi behöver är då av Flyg,
som går mycket fort att föra fram.

Dock är det ju tvivelaktigt om någondera sidan ovan har större resurser att sätta in mot oss i denna Globala konflikt.

Det enda Realistiska Militära hot som jag då kan tänka mig är att,
man i ett initialskede och början av konflikten,
försöker att föra fram sina positioner i ett så kallat Strategiskt Överfall.

Ett sådant strategiskt Överfall sker då¨med Fiendens Bästa Stående Kvalitativa Militära Enheter,
och det är dessa Enheter vi måste rusta oss för att möta.

Klara vi att Möta – Hejda – Och slå dem,
så lär inte några andra av fiendens Trupper komma hit Heller.

Det kan aldrig bli fråga om Massarmeer vällande in över Finska Gränsen ifrån Öster,
ty sådana resurser har inte Ryssland då deras huvudfront blir i Centraleuropa.
Inte heller tror jag Ryssland tillåter Kina att sända Kinesisk trupp genom Ryssland,
det vore slutet för Rysk självständighet,
och Ryssland ställer sig nog bara på Östsidan av tvång för att inte bli första offret,
fastän de är på förlorande sidan så överlever Ryssland som Nation,
i Krig mot Kina inte.

Inte heller från Väst kan Ockupations och Invasionstrupper promenera över Atlanten och Nordsjön,
och från Tyskland inte heller då de har Östgränsen med Ryssland att tänka på.

Ett Enat och Neutralt Skandinavien,
har således en Mycket stor chans att klara sig igenom konflikten,
ja och i Krigets slutskede kunna bli Tungan på Vågen som avgör utgången.

”JAG VET ATT DU ÄR OCH BLIVER VAD DU VAR,
NÄR ÄRAT DITT NÄMN FLÖG ÖVER JORDEN ” !!!.

Arne Strand.

  arne Strand. wrote @

Det Profetiska ljuset ur Israels situation –

http://debatt.passagen.se/show.fcgi?category=3500000000000012&conference=10400000000000023&posting=19500000005941497

Arne Strand.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: