Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Upproret i Egypten

Det är sjunde dagen av upproret i Egypten. ”Vi hatar Mubarak”, ”Avgå Mubarak” skanderar allt större folkmassor. I mängden av protesterande syns alltfler långskäggiga män, troligen medlemmar av ”Muslimska brödraskapet”, moderorganisation till Hamas i Gaza. En av de skäggiga männen gråter. Han har suttit i fängelse för sin tro, minsann. Inte ett ord om alla de våldsdåd som Muslimska brödraskapet ligger bakom, mest spektakulärt mordet på president Anwar Sadat. Det är en rörelse som vill införa en regim där Koranen styr hela samhället, ett samhälle där kvinnorna stängs ute som i Iran, ett samhälle där minoriteterna, som de kristna kopterna, kommer att diskrimineras ännu hårdare än idag, ett samhälle där fel kärlek kan straffas med döden.

Jag säger inte att Mubarak är den ideala presidenten för Egypten. Kanske finns det någon som på ett skickligare sätt kan lotsa landet mot demokrati. Men att leda en nation med så stora inbyggda motsättningar, en nation där ett fritt val skulle kunna föra de militanta islamisterna till makten, är en nästan övermänsklig uppgift. Det är en balansakt på slak lina. Själva innebörden av demokrati är ju inte bara att komma till makten genom val, utan att värna allas rätt till yttrande- och åsiktsfrihet. Det kommer definitivt inte det muslimska brödaskapet att tillåta. De skanderande folkmassorna har bara ett krav, att Mubarak ska försvinna. De har ingen ledare, inget politiskt program. De har ingen aning om vad som ska komma istället. De har inte ens ställt sig frågan hur ett land ska kunna övergå till demokrati utan en politisk ledning. Om Mubarak-regimen störtas kommer de inbyggda motsättningarna att övergå i inbördes strider, då olika grupper ska försöka utnyttja vakumet för att erövra makten. I det läget kan militären välja att ta över för att rädda landet. Var det en militärdiktatur folket på gatorna kämpade för?

Utvecklingen i Egypten kan ta en vändning i förskräckelse. Demokrati utkämpas inte med slagord på gatorna. Varför kräver inte folket en folkomröstning om landets ledning, istället för att bara kräva presidentens avgång? Nej, nu är det gatans parlament som tagit över. Jag är rädd för att en skrämmande framtid väntar det folkrika landet. Det befinner sig i vågskålen mellan kaos och islamistisk diktatur. Hela Mellanöstern kan komma att skakas.  Åt vilket håll ska pendeln slå?

4 Comments»

  Sven Busch wrote @

Tack för inlägget Stefan.
Jag tänker på att att ett fredsavtal i en muslimsk stat är direkt kopplat till dess ledare. Staten som sådan är ingen garant. Anwar Sadats fredsavtal med Israel var just ett avtal mellan den demokratiska staen Israel och personen Anwar Sadat. Det första som sades av Hosni Mubarak direkt efter att Anwar Sadat hade skjutits till döds, var att han, Mubarak personligen, iklädde sig ansvaret för freden med Israel.
Det vore klädsamt om den svenska debatten kunde analysera dessa intrikata förhållanden. Visst är det bra om Mubarak kan fråntas makten, men om “Brödraskapet” kommer till makten så är risken att dess ledare inte kommer att “ärva” fredsfördraget, vilket uppnåddes efter en lång diplomatisk kamp.
Fredstanken i Mellanöstern kommer då att te sig än mer avlägsen.
Sven Busch

  stefansturesson wrote @

Inlägg från Ivo:

Är det samma Muslimska Brödraskapet som hyllar Adolf Hitler för att denne ”satte judarna på plats”? Då blir det bara den något förvirrade skäggtomtem herr “professor” Gardell som blir glad om de får makten. Och, förstås, andra våra martyer och sjöfarare, typ Mankell. ”Islamismens kärna är en folkhemsideologi som går ut på att alla människor har rätt att leva ett bra liv. Den stora islamistiska huvudfåran, Muslimska Brödraskapet, Hizbollah, Hamas, FIS i Algeriet, kan på det strategiska planet betraktas som en sort muslimska socialdemokrater!” Sådant skräp vräker den förvirrade “professorn” Gardell ur sig, gång på gång … Man vet inte, ska man skratta eller gråta.

  Egypten wrote @

Saknar Egypten 😦

  stefansturesson wrote @

Artikeln “Upproret i Egypten” skrevs i januari 2011. Den finns i arkivet. Du kan klicka på Arkiv jan 2011 eller på länken: https://stefansturessonsblog.wordpress.com/2011/01/


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: