Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

FNs klimatpanel har förlorat sin trovärdighet

Nu utsätts FNs klimatpanel IPCC för stark kritik även från en granskning beställd av FNs generalsekreterare.

Enligt Svenska Dagbladet 100830 utsätts  IPCC för en svidande kritik: ”Ordföranden för granskningsgruppen, den amerikanske ekonomen Harold Shapiro, sade när resultatet presenterades i New York på måndagen att IPCC också måste förändra sina arbetsprocedurer.
-Det finns ett antal fel i IPCC:s senaste rapporter. Vi drar slutsatsen att det är nödvändigt med noggrannare granskning av alla rapporter och fakta som bildar underlag för rapporterna, sade Shapiro. Han tog också upp problemet med att en del av innehållet i IPCC:s rapporter bygger på så kallade “grå litteratur”, snarare än vetenskapligt granskat material.
-“Grå litteratur” kan också vara relevant. Men riktlinjerna för hur den ska hanteras är för vaga. Det behövs hårdare kontroll, sade han”. Så långt artikeln i SvD.

En annan granskning som gjorts av den svenske socialdemokratiske politikern och bloggaren Stefan A Johansson går ännu längre. Han smular fullständigt sönder IPCCs sätt att arbeta. Det påstås att 2500 forskare står bakom IPCCs rapporter. I själva verket är det redaktörer som i slutänden bestämmer vad som ska stå i rapporterna. De går självsvåldigt in och redigerar bort fakta som talar emot panelens klimatteori, dvs att det är en klimatförändring som orsakats av människan.

Läs gärna och bedöm själv Stefan Johanssons artikel. Den är väl värd att begrunda, eftersom den redovisar en hel del intressanta fakta. Klicka på eller klistra in följande länk: http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1465&blogg=38134

FNs klimatpanel och dess sätt att arbeta måste kraftigt reformeras om den ska återfå sin trovärdighet.

2 Comments»

  Ulf Stenlund wrote @

Det som är det tragiska i kråksången är att trovärdighetsförlusten skymmer det ytterst allvarliga klimathotet. För oss, som tror att vi faktiskt lever i den yttersta tiden, är det bestickande att lägga märke till de stora talen när det gäller exempelvis utfiskning. Uppenbarelsens tredjedelar när det gäller utplånande av liv på vår planet verkar människan själv lyckas åstadkomma genom exempelvis rovdrift, oljeutsläpp och växthuseffekter.

  Eric wrote @

IPCC granskas för närvarande och de ska ändra sitt arbetssätt. Tyvärr har det kommit med fakta från ej vetenskapligt fastställda rapporter m.m.

Men det råder stor enighet om att klimatförändringar beror på mänsklig påverkan. Det är även viktigt att iakta försiktighetsprincipen. Dessutom minskar åtgärder som energieffektivisering andra utsläpp. Pengar från utsläppsrätter ska gå till fattigdomsbekämpning osv.

Visst ska IPPC granskas, men det är oseriöst att kalla dem skojare.

Eric S.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: