Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Vilken sida står Obama på egentligen?

Den amerikanske presidenten tycks ha lyckats få palestinier (Läs PLO) och israeler att inleda fredssamtal igen. Det ryktas om att han fått den israeliska premiärministern att frysa bostadsbyggandet i vissa delar av Jerusalem (där det bor en majoritet av araber). Mycket tyder på att detta stämmer.  Netanjahu är med andra ord inte så hårdför som många vlll göra honom till. Obama pressar hela tiden Israel till eftergifter, men vad får Israel i gengäld? Det tycks som om Barack Obama har köpt palestiniernas agenda och i första hand förhandlar åt palestinierna. Jag kan inte längre dölja min misstänksamhet mot USAs nuvarande ledning. Skall Israel till slut stå ensam mot hela världen? Vår svenske kommentator i Israel Dick Haas skräder inte orden i sitt senaste nyhetsbrev:

“Det framstår som tämligen klart vid det här laget att Obama inte vill stödja Israel eller ens låtsas vara en neutral mellanhand under förhandlingarna. Hans hjärta står till PLO, den palestinska maffian eller gangsterkotteriet som mjölkar hela världen på miljarder, så att den komfortabelt kan sitta kvar vid makten och styra invånarna på Västbanken. Till vardags går maffian under namnet PLO. Den är inte demokratisk och sitter inte vid makten som en följd av ett demokratiskt val. PLO är en toppstyrd väpnad rörelse som satt sig på det palestinska folket med vapenmakt och som lovar slutgiltig seger över det israeliska statsbygget precis som rivalen Hamas i Gaza. Den enda verkliga skillnaden mellan de bägge terrorgrupperna är att PLO har en mera nationalistisk inställning, medan Hamas har en mera islamistisk hållning. Ingendera godtar Israels existens.”

Gång på gång behöver världen påminnas om att det är Israel som behöver stöd i sin strävan att nå en rättvis och hållbar lösning på konflikten. Ända från statens bildande 1948 har Israels regeringar strävat efter fred och att dela landet med sina arabiska grannar. Man gick med på FNs delningsplan från 1947. Man har därefter, gång på gång, erkänt palestinaarabernas rätt till en egen stat, man har suttit i detaljerade förhandlingar om hur fredsavtalet skulle se ut, man har gått med på till och med att dela Jerusalem (år 2000 i Camp David). men alla Israels tillmötesgåenden har bemötts med väpnat våld, krig och terror. Det borde stå klart för världen att de som företräder palestinierna inte vill ha fred med Israel, deras strategi är Israels utplåning, vare sig vi talar om PLO eller Hamas. Sedan är det en annan sak, att man inte kan sätta likhetstecken mellan PLO och Hamas och den vanliga palestiniern. Men palestinierna har nu, och har länge haft, ett ledarskap som leder dem i fördärvet, orsakar människorna ett ofattbart lidande, och tvingar dem att foga sig under ett hänsynslöst förtryck. Detta borde Obama inse, och göra någonting åt. Israel kan inte, och får inte, göra överenskommelser med opålitliga diktatorer vars övergripande mål är att eliminera Israel från kartan.

Advertisements

3 Comments»

  Ivo wrote @

I USA – Obama, här hemma i Sverige – Carl R. Bildt … (R står för Riksolykan) Som tävlar om vem som är bättre Israelätare … Som skänker bort Jerusalem … Men Jerusalem är, och kommer att förbli, Israels odelade huvudstad, trots EUs främste Israelätare, Carl Bildt och USA:s president Obama. Bara kamrat Lars Ohly kunde vara ännu värre …

Dry Bones: ”Swedish meat balls: Mr. Carl Bildt is willing to give Jerusalem to Muslims in hopes of keeping Malmö and Stockholm a little longer!”

  Ivo wrote @

i grunden finns inget så optimistiskt folk som det israeliska. Hur hade de annars klarat Självständighetskriget? Sexdagarskriget? Kriget 1973? Så kommer nog Israel att överaska både Obama och Ahmadinejad!

  Ivo wrote @

Shame on you Mr. Goldstone !

Richard Goldstones mörka hemlighet är ute. Vänsterns guru, Richard Goldstone, dömde tiotals (exakt 28) svarta afrikaner till döden i Sydafrika under de åren han arbetade i apartheidstaten som domare. Hans förklaring: ”Så var lagen, jag var tvungen att följa reglerna.” Ordalydelsen är mycket bekymmersam då den påminner starkt om försvaret som flertalet högt uppsatta tjänstemän från Tredje riket använde vid sina rättegångar efter Andra världskriget. De följde order, helt enkelt. Detta är högst kontroversiell fakta som domaren dolde medan han skrev ihop sin anti-israeliska rapport om den judiska statens självförsvar mot de fler än 10 000 missiler som sköts mot landets civila, avfyrade från skyddade civila områden i Gazaremsan i ett flagrant brott mot krigets regler, Genèvekonventionerna och FNs fördrag om de mänskliga rättigheterna. Missilerna avfyrades av palestinska regeringsorgan med en uttalad rasistisk programförklaring.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: