Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Open letter to the world

Klicka på länken till nedanstående ljudfil – Open letter to the world. Den ger en liten inblick i hur många israeler känner sig – dvs övergivna av omvärlden.

Men givetvis är vi många runtom i världen som känner sympati för Israel. Men låt dem veta det. Vi är många, många bara i Sverige som stöder Israels sak. Klicka på länken:

http://www.youtube.com/watch?v=QVT7sHoz9pA

Advertisements

3 Comments»

  Ivo wrote @

En till länk, lämplig för kamrat Ohly, kamrat Reepalu, kamrat Andreas Malm, kamrat Åsa Hamas Linderborg, kamrat pastor Helle Hisbollah Klein & company:

Boycott Israel:

  Celia wrote @

Och i dag firar vi Israels 62 födelsedag, den 5:e Iyar. En dag väl värd att uppmärksamma, eller hur?

  Ivo wrote @

Richard Goldstones mörka hemlighet är ute. Vänsterns guru, Richard Goldstone, dömde tiotals (exakt 28) svarta afrikaner till döden i Sydafrika under de åren han arbetade i apartheidstaten som domare. Hans förklaring: ”Så var lagen, jag var tvungen att följa reglerna.” Ordalydelsen är mycket bekymmersam då den påminner starkt om försvaret som flertalet högt uppsatta tjänstemän från Tredje riket använde vid sina rättegångar efter Andra världskriget. De följde order, helt enkelt. Detta är högst kontroversiell fakta som domaren dolde medan han skrev ihop sin anti-israeliska rapport om den judiska statens självförsvar mot de fler än 10 000 missiler som sköts mot landets civila, avfyrade från skyddade civila områden i Gazaremsan i ett flagrant brott mot krigets regler, Genèvekonventionerna och FNs fördrag om de mänskliga rättigheterna. Missilerna avfyrades av palestinska regeringsorgan med en uttalad rasistisk programförklaring.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: