Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Judehat i svensk förpackning

Antisemitismen, dvs judehatet och judeföraktet, är som en kronisk sjukdom. Med diverse mediciner kan man dämpa symptomen, men tid efter annan, blossar den upp på nytt med full kraft. Bland de kroniskt sjuka finns ett flertal av världens länder. Hur klarar sig patienten Sverige i denna jämförelse? Först av allt kan man konstatera att patienten redan behandlats med alla tänkbara mediciner – FN-deklarationer om mänskliga rättigheter, demokratisk skolning i mer än hundra år, kampanjen ”Om detta må ni berätta…” med bok om Förintelsen till alla skolbarn, historieundervisning om andra världskriget, ögonvittnen (förintelseöverlevare) som reser runt i skolorna och berättar sin egen livshistoria, Svenska kommittén mot antisemitism, mängder av artiklar om Förintelsen etc, etc. Men trots alla starka mediciner tycks patienten bara bli sjukare och sjukare.

Ett tydligt tecken på denna sjukdomsbild är uttalanden från Malmös starke man, kommunalrådet Ilmar Reepalu. ”Det har inte förekommit några attacker mot judar, och om judar här vill flytta till Israel är det ingen angelägenhet för Malmö”, säger ett kommunalråd i en stad där mängder av attacker mot judar rapporterats. Händelser som har givit eko världen över, tycks inte bekomma Reepalu någonting. Svår misshandel, mordbrand, mordhot, gravskändning, trakasserier av judiska barn på väg till skolan eller synagogan, judiska familjer som flyr från Malmö, är inte händelser som får Reepalu att reagera. Han har t o m haft det dåliga omdömet att ge judarna skulden för påhoppen. Det är judarnas stöd till Israel som är orsaken, menar han. Så talar den moderne antisemiten, en politisk ledare för en av Sveriges största kommuner, där antisemitismen, p g a stor invandring från Mellanöstern, nått okontrollerbara dimensioner.

Okontrollerad antisemitism har sin egen logik. Den växer, förgiftar sinnena och rättfärdigar övergrepp mot människor, därför att de är judar. Det var vad som hände i Tyskland på 30-talet. Det är en process som tar sin ände i förskräckelse. Det är detta som måste stoppas i vår land. Politiska ledare som inte förstår detta måste bort från sina positioner. Det är glädjande att oppositionsledaren Sahlin beklagat Reepalus uttalanden, även om hennes fördömande borde varit ännu skarpare. Samhället måste kraftsamla för att stoppa det onda i samhällskroppen. Alla flyktingar och invandrare som vill bli svenskar måste få en grundkurs om det svenska samhället och utbildas och skolas i demokrati och mänskliga rättigheter. Alla måste lära sig principen om alla människors lika värde. Att hata judar, eller vilken annan folkgrupp som helst, är oförenligt med denna människosyn. Det borde vara omöjligt att bli svensk medborgare utan att omfatta dessa grundläggande principer.

Ilmar Reepalus omdömeslösa uttalanden får inte stå oemotsagda. Det är, och måste vara, den politiska maktens skyldighet att skapa ett samhälle där alla kan känna sig trygga, där alla med stolthet kan visa sin etniska och religiösa bakgrund, utan att riskera förakt och trakasserier. Det arbetet måste starta nu, innan situationen spårar ur ännu mer. Till alla antisemiter säger jag, rör inte mina vänner judarna!

2 Comments»

  Lennart Söderberg wrote @

Som socialdemokrat skäms jag över Ilmar Reepalus uttalande. Han borde veta bättre.

Med vänlig hälsning
/Lennart Söderberg

  Ivo wrote @

Ofta hörs antisemitiska toner från det röda lägret, samtidigt som man kramar terrorister. För kamrat Reepalu, den röde antisemiten, han själv ifrån starkt antisemitiska Baltikum, känner jag bara avsky. Han är inte bara skam för sin mor, för socialdemokraterna, han drar skammen över Sverige världen över. Där man pratar om ”The Swedish Emirate”… En sak är klar: socialdemokraterna får aldrig mer min röst. Aldrig. Nu måste man anstränga sig för att de röd-gröna inte vinner valet; det vore katastrofalt om ”revolutionärer” typ Per Intifada Gahrton, Åsa Hamas Linderborg, Helle Hizbollah Klein, Jan KGB Guillou, och röda pajaser typ Andreas Malm & Company skulle kunna utöva en opportunistisk politik hemma och en rasistisk politik mot Israel! Den borgerliga alliansens inställning till Israel och fred i Mellanöstern är betydligt mer nyanserad än det red-gröna blockets.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: