Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Saklig framställning av antisemitismen

Göran Larsson, den kände prästen och teologen, som ägnat en stor del av sitt liv att bygga relationer mellan judar och kristna, mellan judendom och kristendom, gästade Västerås Stadsbibliotek den 8 februari. Hans föreläsning fängslade den talrika publiken.

Dr Göran Larsson visade att antisemitismen inte är död idag, den visar sig även i en överdriven och oproportionerlig israelkritik

Hans ämne var brännande aktuellt – ”Antisemitismen förr och nu”. För så är det. Antisemitismen tillhör tyvärr inte det förgångna, den lever i nuet likväl. Men Göran Larsson tog oss med på en lång historisk resa, från förtrycket av israeliterna i Egypten för 3500 år sedan till den nazistiska judeutrotningen och vår tids uppblossande antisemitism. Men resan gjorde flera anhalter på vägen. I det väldiga persiska riket för 2500 år sedan när kung Ahasveros härskade och beslutade att alla judar skulle dödas. I kyrkofädernas Rom där judarna förkastades och stöttes ut som gudsmördare.  I 1500-talets Tyskland när reformatorn Luther hetsade mot judarna.

Han drog en klar skiljelinje mellan allmän främlingsfientlighet och antisemitism. Hatet mot judarna bygger på att man ser dem som särskilt onda. Den kristna antisemitismen använder judarna som kontrast – nådens religion kontra hämndens. Ju mörkare judendomen utmålas desto mer ljust strålar kristendomen. Så kunde kristna aningslöst legitimera sitt judehat. Ett annat viktigt kännetecken  är att ett helt folk skuldbeläggs för att en eller några få begår ett fel. Vi ser det mönstret tydligt idag. När människor i Gaza dör för israeliska kulor, angrips synagogor och enskilda judar i Sverige. Bara för att man är jude görs man skyldig för vad enskilda judar gör i ett helt annat land.

Enligt Larsson finns det också en Israelkritik som går över gränsen till antisemitism. Han nämnde tre D:n:  Demonisering, Delegitimering. Dubbelmoral. Efter andra världskriget har det dödats 25 miljoner människor i olika konflikter världen över. Ändå är det det fåtal tusen dödsoffer som inträffat i konflikten Israel-Palestina sedan andra världskriget som får 80 % av mediautrymmet. Israels görs till hänsynslös ockupant och krigsförbrytare – demonisering. När väl Israel fått skurkstämpel kan man hävda att Israel inte borde finnas – delegitimering. Medan regimer som mördat och fördrivit miljontals människor sällan kritiseras och än mindre delegitimeras – dubbelmoral!

Föredraget var en välgörande objektiv och initierad framställning av antisemitismen. Larsson förföll aldrig till enögdhet eller ensidiga ställningstaganden. Han förmår se ett problem eller en konflikt ur olika perspektiv. Han sätter sig in i de inblandade parternas sätt att resonera. Han ser människan på båda sidor i en konflikt. Det gör budskapet om den nutida antisemitismen så starkt, så allvarsmättat. Vårt land, vår världsdel står inför oerhörda utmaningar när det gäller att göra rent hus med judehatet.

Göran Larssons har författat en skrift om antisemitismen, som finns att ladda ner på Svenska Kommitténs mot Antisemitisms hemsida. För den som vill ta del av Göran Larssons mer djupgående analys rekommenderas ett studium av denna skrift. Klicka på länken: www.skma.se/filer/Om_antisemitism.pdf

2 Comments»

  Susanna Klanger wrote @

Det var mycket intressant. Eftersom vi ville, men kunde inte komma till föreläsningen, har vi uppskattat att vi kunde läsa om den.

  raz wrote @

hello to mister goram Larson 0544700181 Israel tenk u


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: