Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Dags att kritiskt granska klimatalarmisterna

Det upphaussade klimatmötet i Köpenhamn blev en flopp av sällan skådat slag. Splittringen var total i kampen mot den fruktade tvågradiga temperaturhöjningen. Istället slog kylan till och inte vilken kyla som helst. I delar av världen som anses varma, som Indien och södra USA, fryser människor ihjäl på grund av den värsta kyla som drabbat dem på minst 100 år. I december fylldes media av artiklar om klimathotet, i januari är det tyst som i graven. Var finns nu alla domedagspredikanter, som spått gigantiska naturkatastrofer, och planetens ödeläggelse? Jag hade nästan förväntat mig att de på ett plausibelt sätt skulle förklara hur den värsta kölden på 100 år går ihop med växthuseffekten.

Kan det vara så som många nätbloggare (exempelvis http://klimatbluffen.blogspot.com) säger, att FNs klimatpanel, Al Gore med flera utsatt världen för en klimatbluff av sällan skådat slag? Kan det vara så att många vetenskapsmän gått emot strömmen och kritiserat den omhuldade växthusteorin, men inte getts utrymme i media?  Kan det vara så att media svikit sin roll som kritiska granskare för att istället bli megafoner för en omhuldad åsikt, som är på väg att förändra hela vårt samhälle i grunden, och ge politiken makt att detaljreglera hela världen, till enorma kostnader? Möjligen kommer jag att hånas för att jag ens ställer frågorna, men jag anser att frågorna måste debatteras, och de ansvariga ställas till svars. Därmed inte sagt att klimatförändringar inte förekommer, men orsakas de av människan?

Docenten i miljöteknik vid Åbo akademi, Jarl Ahlbeck, har en hel del att säga om dagens enögda klimatdebatt. Han skriver t ex:  ”År 1922 dödades hundratusen kineser av domedagstyfoner och översvämningar. År 1928 översvämmades Florida och tvåtusen amerikaner drunknade. År 1929 svalt tre miljoner kineser ihjäl av rekordtorka. Under 1930-talet var det betydligt vanligare än nuförtiden att stora delar av USA torkade ut av fruktansvärt stark sommarhetta. Sandstormar härjade och skördarna förstördes. På 1970-talet drunknade en miljon människor i översvämningar i Bangladesh. Trots att väderkatastrofer alltid har varit vanliga, finns det intressegrupper som underhåller myten om att vädret numera är onormalt instabilt, och att detta beror på koldioxidutsläpp.”

Jarl Ahlbeck är en av många som starkt ifrågasätter IPCC:s (FNs klimatpanel) slutsatser. Han ser klimatfrågorna som oerhört komplicerade och inte kan fångas i enkla datasimuleringsmodeller. Han menar att klimatpanelen mer förlitar sig på datasimuleringar än empiriska fakta. Mot denna bakgrund ställer han bland annat följande frågor: ”Hur kan man hävda att detta är en följd av en av människan orsakad klimatpåverkan om de inte stöds av säkra mätdata? Hur kan vetenskapssamhället medverka till att dessa bedömningar ges så stort utrymme i massmedier och att de blir underlag för politiskt handlande med stora konsekvenser i samhället? Kan det bero på att man sätter sin tilltro till matematiska modeller framför empiriska data?”

Utrymmet här medger inte en fullständig överblick över kritiken mot växthuseffekten, utan jag uppmanar var och en att själv söka mer information. Det finns en hel del intressant material på nätet, speciellt om man söker på engelska sidor. Jag har länge varit skeptisk till katastrofteorierna kring klimatfrågorna. Klimatet varierar från tid till annan. Tidigare i historien har vi haft flera varma perioder, varmare än idag. Vi har också haft extremt kalla perioder. Går vi tillbaka 20-30 år tillbaka var debatten en helt annan. Då gällde det om vi var på väg mot en ny istid. En orsak till min kritik mot klimatfokuseringen är också att det finns andra allvarliga hot mot vår existens. Dit hör föroreningen av världshaven, befolkningsexplosionen,  världssvälten, den internationella terrorismen som kan leda till världskrig. Det är onekligen gigantiska utmaningar som ligger framför mänskligheten på 10-talet.

Läs också debattartikeln av klimatforskaren Wibjörn Karlén i Expressen 100107:

http://www.expressen.se/debatt/1.1836313/lilla-istiden-kan-redan-vara-har

2 Comments»

  Eric wrote @

Hej,
Forskningen är osäker avseende hur mycket koldioxiden påverkar temperaturen och därmed också klimatet. Ingen vet hur mycket det påverkar. Däremot har koldioxid en påverkan vilket Svante Arrhenius upptäckte år 1896.
Vi bör dock iakta försiktighet och det är försiktighetsprincipen som råder i klimatfrågan. Det är många bolag som inte vill att vi ska minska fossila bränslen, t.e.x oljeindustrin och bilindustrin har stoppat utvecklingen. IPCC sammanställer dock data och ska presentera det på ett relativt objektivt sätt. Se gärna denna länk där jag sammanställt några länkar:
http://energirevolutionen.blogg.se/2009/december/klimatbluff-eller-klimathot-1.html

Du kan även se ett seminarium som LO anordnat. Spola fram till ca 14.20 min så pratar en meterolog från Stockholms Universitet om klimathotet på ett nyanserat sätt.
MVH
Eric S.

  stefansturesson wrote @

Eric, tack för din kommentar. Bra att ha din länksamling, vilka några var kända för mig. Men jag delar inte din åsikt att skeptikerna får för stort utrymme. Det är närmast tvärtom enligt min mening. I debatten används ofta som argument, att så många forskare är eniga. Det är ju för mig inget argument alls. Det är ofta de forskare som haft modet att gå mot strömmen som visat sig ha rätt till slut.

Jag har varit miljöengagerad i hela mitt vuxna liv. Förändrade tidigt hela min livsstil för att ta min del av ansvaret. Blev vegetarian, satsade på ekologiskt, går eller cyklar hellre än åker bil, sopsorterar, återanvänder, köper inte nytt i onödan. Det är denna vardagsrevolution i miljövänlig livsstil som jag efterlyser. Med en enkel, ekologisk livsstil, löser vi de flesta av miljöproblemen. Och utan den kommer domedagsprofeterna att få rätt till slut, för hela vår framtid är hotad om inte människan lär sig att förvalta skapelsen och leva i samklang med naturen. Klimatet blir inget problem om varje människa tar sitt miljöansvar. Problemet är att det idag inte märks några tecken på att människan är beredd att ändra sin livsstil. Tvärtom strävar människor i utvecklingsländerna efter att uppnå samma standard och livsstil som i de rika länderna. Och i de rika länderna, inklusive Sverige, ökar konsumismen och statusjakten. Jag skulle önska att fokus i debatten låg på behovet av livsstilsförändring, för utan den kommer vi ingen vart.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: