Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Historielösa politiker säljer ut Jerusalem

När jag hör vår svenska utrikesminister och andra politiker tala om östra Jerusalem som ockuperad stad, när jag hör dem tala om judar som återvänt till sin 3000-åriga huvudstad som bosättare, blir jag upprörd i mitt innersta. Jerusalem var ockuperat 1948-1967 av Jordanien, den judiska befolkningen tvingades fly, deras hem beslagtogs, deras synagogor förstördes, deras liv lades i ruiner. När sedan den arabiska ockupationen var över genom sexdagarskriget -67 och det öppnade sig en möjlighet för de fördrivnas efterlevande att återvända, då står  Europas politiker där och pekar finger åt dem, och fördömer dem som bosättare och ockupanter. Det är skamligt att höra detta från ett Europa som bara för ett drygt halvsekel sedan mördade en stor del av det judiska folket. De gavs rätten att återvända till sitt historiska hemland, men det dyrbaraste av allt, den 3000-åriga huvudstaden, där Guds närvaro genom det heliga templet var så påtaglig, den platsen vill man nu ge bort till judarnas fiender, som ingenting annat vill än att utplåna allt judiskt från Jerusalem och Israel.  Skäms! Vet hut! Ni historielösa politiker, som utan eftertanke eller samvetsförebråelser är beredda att offra det judiska folket på nytt. Läs Jerusalems historia och ni ska förstå att staden tillhör judarna. Här kommer några fakta om de senaste 200 åren.

Under det ottomanska väldet 1517-1917 tilläts judarna utöva sin religion utan större restriktioner. Den judiska folkgruppen i Jerusalem växte och på 1800-talet dominerade den judiska folkgruppen staden.

 Under 1800-talet började också den judiska invandringen från Europa att komma igång. Den första kibbutzen grundades 1909 när fortfarande det ottomanska väldet bestod. På 1870-talet var judarna i majoritet i Jerusalem.

Att Palestina på nytt bytte makthavare 1917 berodde uteslutande på att Turkiet ställde sig på Tysklands sida i 1:a världskriget. Därmed blev det strid även om det turkiska Palestina. Britterna hade den strategin att en överlägsen seger i Mellanöstern skulle bryta dödläget i skyttegravskriget i Frankrike. När Jerusalem kapitulerade med vit flagg gick general Allenby in i staden till fots. På trappan till citadellet talade han till folket och försäkrade att den brittiska regeringen skulle beskydda de heliga platserna och bevara religionsfriheten i Jerusalem. Efter krigets slut fick Storbritannien Palestina som protektorat av Nationernas Förbund. En ny era hade börjat, en era som öppnade nya möjligheter för judarna.

1900-talet är judarnas värsta och bästa århundrade. 6 miljoner judar förintades, men en självständig judisk stat bildades efter en historisk omröstning i FN 1947. Men Jerusalem genomgick ytterligare en mardröm 1948-49, då den arabiska världen försökte kasta ut judarna från sitt land. Redan före 1948 gjordes upprepade attacker av arabiska folkmassor mot judiska butiker och judiska hus i Gamla staden. Striden om Jerusalem var benhård under kriget och den kvarvarande judiska gruppen i östra Jerusalem utsattes för utsvältning och fördrivning. När Jordanien ockuperat den östra delen gjorde man allt för att utplåna stadens judiska prägel och synagogorna förstördes. Inte ens tillträde till judarnas heligaste plats, Västra muren, var tillåten. 

Namnet Jerusalem betyder fridens boningar. Hur kan denna stad vara en så stor stötesten för araber och övriga världen? Där finns inga värdefulla naturtillgångar. Den ligger inte vid de stora allfarlederna och saknar militärt sett strategisk betydelse. Den har aldrig varit huvudstad för något annat folk än judarna. Ibland framställs den östra, äldre delen av staden som arabisk, men det är fullständigt fel. Jerusalem är inte bara historiskt en judisk stad, judarna har de senaste 150 åren varit den dominerande folkgruppen i Jerusalem. Under Israels överhöghet har alla de tre monoteistiska religionerna fått tillgång till sina heliga platser. Så var inte fallet under arabisk överhöghet.

Den glödheta striden om Jerusalem är svår att förstå utan den bibliska referensramen. Som kristen eller jude skulle man kunna förklara kampen om Jerusalem med profeten Sakarjas ord: ”Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.” (Sak. 12:3) Men till slut, efter svåra strider, profeterar Sakarja skall folket ”bo där i ro och aldrig mer lämnas till undergång. Jerusalem skall bo i trygghet”  (Sak 14:11. Oavsett trosuppfattning kan vi konstatera en sak, det finns ett folk, som vägrat att låta sig förvisas och utrotas, och som nu vänt åter till landet där Jerusalem är huvudstaden – och alltid har varit. För dem är Jerusalem mer än en symbolfråga. Det är själva hjärtat, själen, identiteten. Hur tänker vår utrikesminister, vår regering? Hur ska Israel med bibehållen trovärdighet kunna ge upp Jerusalem på nytt?

Advertisements

11 Comments»

  Rose-Marie wrote @

Mycket bra skrivet och låt inte din röst tystna !! Du behövs broder i kampen!

  Elis Carlsson wrote @

Tack för ditt blogginlägg ännu en gång! Det är mycket bra att du kommenterar olika antisemitiska och antisionistiska sätt att hantera det judiska folket och deras land.
Fortsätt att upplysa människors sinnen då de försöker ge sig på Guds egendomsfolk. Jag tror det finns många som är tacksamma för din blogg!

Hälsningar
Elis

  Ivo wrote @

Fruktansvärt! Tummen ner för riksolyckan Carl Bildt! Shimon Peres har sagt så här: ”Jeruzalem har aldrig varit huvudstad i något annat land än Israel och så kommer det att förbli!” Och vad kan Carl Bildt göra här – ingenting!

Dry Bones: ”Swedish meat balls: Carl Bidt is willing to give Jerusalem to Muslims in hopes of keeping Stockholm a little longer!”

Bildt ska istället se till att Stockholm och Malmö förblir svenska städer!!!

  Ivo wrote @

Lite klartext för riksolyckan Carl Bildt:

Benjamin Netanyahu:

“United Jerusalem is Israel’s capital! Jerusalem was always ours and will always be ours. It will never again be partitioned and divided.”

Shimon Peres:

“Israel will never have another capital other
than Jerusalem, and Jerusalem will never
be the capital of another people!”

  Ivo wrote @

Under mer ä 2000 år har judar i Diaspora hälsat varandra med “Next Year in Jerusalem!” Bland de stackars mindre begåvade individer som tydligen inte kan förstå denna tragiska symbolik är tyvärr också herr Carl R. Bildt.

  Ulf Stenlund wrote @

Ovanligt bra skrivet! (Du skriver bra annars också.) Det är inte mänskligt möjligt att Israel skulle förmås att ge upp Västra Muren. Ett starkt minne från mitt hittills enda besök i Jerusalem är det pietetsfullt återuppbyggda judiska kvarteret. Arkitektoniskt vackert med integrerade ruiner, som pryder sin plats.

Att Antikrist genom svek kommer att lyckas behärska Jerusalem en tid innan Messias står på Oljeberget är tyvärr också ett förutsagt framtidsperspektiv, men Messias = Kristus kommer att segra tillslut.

  Reflektioner wrote @

FN godkänner inte Jerusalem som Israels huvudstad dvs en majoritet av länder gör det icke. De flesta länder har sina representationer i Tel Aviv vilken är Israels naturliga huvudstad.

Det är skrämmande att se hur sionistiska fanatiker argumenterar från biblisk grund.

Eftersom tre religioner betraktar Jerusalem som “helig” stad så är det naturliga att Jerusalem blir en internationell enklav som inte tillhör något land.Då elimineras en konfliktfråga i MÖ.

Påståendet att det är en självklar judisk stad motsägs av det som påstås ovan. Inte förrän på 1800-talet så blev judarna i majoritet. Inte på naturlig grund utan pga invandring.

Det är inte bibeln som utgör grund i modern folkrätt utan det som FN och det internationella samfundet beslutar.

  stefansturesson wrote @

Så lätt kan man förneka historiska fakta! Det handlar inte bara om bibeln, det handlar om judafolkets historia. Man behöver inte vara religiös för att inse att Jerusalem tillhör judarna. Ateisten Herbert Tingsten gjorde det. Författaren och socialisten Svante Foerster gjorde det och många andra icke-religiösa. För övrigt så var judarna i majoritet i Staden redan innan invandringen började i slutet på 1800-talet. Och de tider i historien när de inte var i majoritet, berodde det på fördrivning genom olika ockupanter. Så länge FN domineras av en majoritet av icke-demokratiska stater kan man tyvärr inte alltid lita på FNs ställningstaganden. Man måste själv bilda sig en uppfattning utifrån vad som är sant och rätt.

  Ulf Stenlund wrote @

Signaturen Reflektioner gör många komplett felaktiga påståenden.

1. Den judiska invandringen har varit stor sedan 1800-talet, ja. Men den har konstant motarbetats! Den palestinska invandringen under samma period har också varit stor och har uppmuntrats! Det ironiska är att när judiska volontörer bröt mark i det förödda landet blev nuvarande Israel ett land värt att immegrera till. Dessutom, om någon tvingar bort ett folk med våld innebär det då att det mist sin rätt till landet. Romare, korsfarare och andra erövrare har fördrivit judar!
2. Att hålla Jerusalem som en internationell stad har prövats förr. Jordaninien ockuperade stan 1948 och förstörde de judiska kvarteret och judarna blev avskurna från Västra Muren.
3. Varför skulle Telaviv vara den naturliga huvudstaden när Jerusalem under de senaste tretusen åren endast varit huvudstad i ett judiskt rike och inte huvudstad för något annat folk!
4. Dessvärre dikteras FN:s folkrättsbeslut av fanatiska diktaturstater. Visst kan man vägra tro på Bibeln men hittills tycks Bibeln få rätt.

  Ivo wrote @

Reflektioner – Jerusalem är och förblir Israels huvudstad. Det är israeler som bestämmer om detta, och ej FN, eller EU eller Du eller Carl Bildt. Lätt för Dig och riksolyckan Carl Bildt att filosofera från en varm fötelj 3000 km från Israel … Du skriver: “Tel Aviv är Israels naturliga huvudstad!” Man vet inte ska man skratta ihjäl sig elle gråta ihjäl sig … “naturliga huvudstad”, he he he … Och, Reflektioner, jag är varken jude eller zionist eller troende …

  Ivo wrote @

Jag rekommenderar alla att läsa Siewert Öholm:

http://www.varldenidag.se/index.php?option=com_content&task=view&id=6287&Itemid=30


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: