Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

En gång älskade de de röda khmererna

Sommar och semester. Sol och avkoppling. Läsfest. Ett par spännande och avkopplande deckare av Jo Nesbø och Mons Kallentoft avverkades snabbt. Men i bokhögen fanns också mer matnyttigt läsgodis. Bland semesterböckerna hade hamnat en ganska färsk bok om Kambodja – ”Pol Pots leende” av Peter Fröberg Idling. Dess 395 sidor gick nästan lika fort som deckarna. Spännande skrivet, ett avslöjande innehåll. Författaren har rest i Kambodja för att träffa och intervjua gamla röda khmer-ledare, men också den grupp av vänstersvenskar som under ledning av Jan Myrdal reste till Kambodja 1978 för att rapportera om landet efter de röda khmerernas revolution. Denna resa hjälpte till att skapa bilden av en revolution i folkets namn, en revolution som stod på de fattigas och förtrycktas sida. De reste genom vad som har kallats ett av 1900-talets värsta folkmord. Men de ser inte skymten av det. De gör en film från sin resa och speaker är Jan Myrdal. Med sin myndiga stämma beskriver han sina intryck. Den tidigare förödda landsbygden byggs nu upp av hårt arbetande kambodjaner, som lön får de 30 kg ris i månaden. Livet är lika för alla, hårt men rättvist. Revolutionen är ett nödvändigt steg ur en desperat situation, konstaterar Myrdal.

 Det var många i Sverige som var döva och blinda för det som verkligen skedde i Kambodja. Författaren P O Enquist skrev: ”I åratal våldtog västerländsk imperialism ett asiatiskt land, dödade nästan en miljon människor, förvandlade en vacker kambodjansk kulturstad till ett ghetto, till ett horhus. Men folket reste sig, gjorde sig fritt, kastade ut inkräktarna, fann att dess fina stad måste återställas.”

Vår talman, s-riksdagsledamoten Birgitta Dahl, visste sig  veta bättre än de som rapporterade om massmorden: “vi har faktiskt inte kunskaper, direkta vittnesbörd, för att kunna avvisa de lögnaktiga påståendena om Kambodja”.

Vår utrikesminister Sten Andersson konstaterade i en utrikesdeklaration 1976: ”Nu har krigen i Indokina äntligen upphört. Folken där kan under fred och oberoende börja bygga upp sina länder efter det moderna krigets ohyggliga förödelse.”

Så här kunde beskäftiga s- och v-märkta politiska ledare, journalister och författare låta samtidigt som ett av 1900-talets värsta folkmord pågick. De var blinda och döva för rapporterna om övergreppen. Men Jan Myrdal tar priset. Även idag med facit i hand försvarar han sina skriverier från 70-talet. Han talar om kampanjen i media mot de röda khmererna, att han berättade om vad han såg, att revolution innebär människooffer. Än idag har han inte genomskådat, att hela hans omtalade resa i Kambodja 1978 var skickligt riggad av regimen. Så beter sig alla regimer som har fruktansvärda saker att dölja. Detta borde en person som Myrdal kunna genomskåda efter alla tidigare blodsregimer, från nazi-Tyskland till det kommunistiska Ryssland, Kina och Nordkorea. Men en stor del av vänstern är blinda på det ögat. De odlar en romantisk myt om den folkliga revolutionen, sen må verkligheten se helt annorlunda ut.

Har vänstern lärt sig någonting av de fatala felbedömingarna i det förgångna? Det tycks inte så. Nu har vi en vänster som tycks omsluta palestinarörelsen Hamas med samma kärlek som man en gång omslöt de röda khmererna. Det hjälper inte att Hamas är helt ärliga med sina avsikter. Låt mig citera två av 36 förskräckliga punkter i Hamas politiska program:

  • ”Hamas motsätter sig varje form av fredlig lösning på konflikten och varje form av förhandling eller internationell konferens om Palestina. Suveräniteten över landet är av religiös natur och om man förhandlar om den, innebär det att man i realiteten lämnar ifrån sig en del av denna heliga suveränitet till de ogudaktiga.”
  • ”Muslimerna har en plikt, en order från profeten, att bekämpa judarna och döda dem, varhelst de kan finna dem”.

 Eftersom uppdraget kommer från Profeten finns inget förhandlingsutrymme. Det är denna kompromisslösa, judehatande Jihad-rörelse som idag söker Israels utplåning. Och det enda världen tycker sig kunna göra är att pressa Israel till mer eftergifter. Vi behöver ledare i väst som talar klartext om den militanta islamismen, som egentligen är ett hot inte bara mot Israel, utan mot hela den fria världen. Det är ett gott skäl till att inte låta en vänsterregim ta makten i Sverige nästa år.

5 Comments»

  Thure Jadestig wrote @

Nåja den kapitalistiska samhället är inga helgon
så än har nog den demokratiska socialismen
om solidaritet, broderskap och jämlikhet
jordmån för att skapa bättre rättvis såväl hemmavid som i vår omvärld.

  stefansturesson wrote @

Thure! Det är inte den goda formen av socialdemokrati jag vänder mig mot. Kritiken riktar sig främst mot sektvänstern och vänsterpartister som lever i en revolutionsmyt, och inte genomskådar vare sig de mordiska röda khmererna, eller Hamas, den rörelse som svurit att utplåna staten Israel. Tyvärr har en del socialdemokrater fallit offer för denna mytbildning. Men du själv är ju bevis på att det finns motsatsen. Det som bekymrar mig om vänsterblocket vinner valet, är att vänsterpartiet då för första gången i historien kommer att ingå i regeringen, och ha inflytande på regeringens politik.

  Ivo wrote @

Det är sorgligt att vänsteraktivister i flera länder, inte minst i Sverige, djupt deprimerade eftersom deras drömmar om ett framgångsrikt kommunistiskt “projekt” blev till intet med att Sovjet Unionen och DDR, (Deutsche Demokratische Republik, som var allt möjligt men inte demokratisk), o.s.v. hamnade på historiens soptipp, lägger nu sina förhoppningar i händer av olika röda, retarderade och apokalyptiska regimer som den i Kambodja varit, och/eller i händer of olika slags kompromisslösa stridslystna islamister. Det är sorgligt att vänsteraktivister i Sverige till exempel den dumme Andreas Malm, som ser ett av Hamas besegrat Israel som ”ett socialt framsteg” eller politiskt blinde Jan Myrdal, som fortfarande natt som dag sjunger lovsång till dem blodiga röda khmererna eller alltid så självsäkre Jan Guillou, som vill avskaffa Israel … Kommunismen och nazismen är bara två olika ansikten av ett och samma fenomen: totalitarismen. Båda är skyldiga till brott av apokalyptiska mått och att visa minsta förståelse för kommunistiska brott, som Jan Myrdal gör är förkastligt.

  Ivo wrote @

”Jihad is our way!” Jihad i Malmö … Medan den alltid till avsmak självsäkre Jan Guillou och stalinistiska fossilen Jan Myrdal gärna förklarar att an avskaffning av staten Israel skulle lösa alla problem, alla i världen alltså, så säger dem inte så mycket om vad som pågår i Rosengård. Även makthavarna är tysta … Varför mörkar makthavarna islamiseringen som problem i svenska storstäder? Sedan två månader arbetar polisen dygnet runt med att patrullera Herrgården, det område i Rosengård, som varit mest utsatt för anlagda bränder och attacker mot brandmän och poliser. Läget i Rosengård är katastrofal! Brandkåren har resignerat, poliserna överväger att säga up sig … Uppgiften är tydligen hopplös! Jihad i Malmö är på väg att segra! Och det vi ser nu är bara början … Det kommer att bli värre … Lösningar är svåra och det är tydligen betydligt bekvämare och lättare att orera om att Israel måste avskaffas så kommer alla problem att försvinna …

  Ivo wrote @

Sedan flera dygn pågår hårda strider i norra Nigeria. Det är den islamistiska sekten Boko Haram (”Utbildning är synd”) som går till angrepp på polis-stationer, skolor och kristna kyrkor. Sekten kallas ofta Nigerias talibaner. Bara i Buachistaten har hittills över 250 kristna personer dödats, varav 6 pastorer … Islamister häller bensin på offren och tänder på … Nu förväntar jag mig att vänsterpartister snart ljudligt protesterar ”Det finns ingen jämnlighet längre – 250 kristna döda och bara 50 islamister!” Miljöpartister kommer säkert med att argt protestera eftersom att döda människor med att hälla bensin over offren och tända på inte är så miljövänligt … Andreas Malm kommer att proklamera att allt detta är definitivt ett socialt framsteg och ett steg i rätt riktning … Herrarna Myrdal och Guillou kommer med lösningen om att avskaffa staten Israel som är källan till allt elände i världen, så även i Nigeria. Israel, som är skyldig även för jordbävningar i Peru och översvämningar i Bangladesh …


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: