Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Antisemitism och antisionism

Den mest tydliga antisemitismen kan man idag urskilja i fundamentalistiska muslimska grupper. Det gäller inte bara i Mellanöstern utan även här i Sverige. När Irans president inte drar sig för att hota den judiska staten med utplåning är det bara ett av många exempel på islamisters hat mot judarna.

Men det har inte alltid varit så. Historiskt sett har muslimländerna behandlat judarna bättre än den kristna kyrkan. Hur kunde det gå så snett för kyrkan? Den var ju från början helt judisk. Jesus var jude. Petrus var jude. Paulus var jude. Men någon gång efter första århundradet e Kr började en ny teologi ta form – en teologi som kom att kallas ersättningsteologin. Egentligen ett ganska träffande namn, för kyrkan gjorde anspråk på att ha ersatt judarna som gudsfolk.

Teologin formulerades av sådana viktiga kyrkofäder som Justinus Martyren, Johannes av Korset, Origenes och Augustinus. Kontentan av deras nya teologi var att Gud hade förskjutit sitt folk på grund av att de avvisat Jesus som Messias och dessutom dödat honom. I stället hade Gud ingått ett nytt förbund med kyrkan, som nu var det nya Israel. Härifrån kommer benämningen Gamla och Nya testamentet, som vi fortfarande har i våra biblar, ett klart exempel på ersättningsteologi!

När man läser dessa gamla kyrkofäders syn på judarna blir man överraskad över hur snabbt kyrkan växlat från en judekristen till en antijudisk kyrka. Origenes säger till exempel i sin kommentar till Matteusevangeliet: ”de är inte endast skyldiga till profeternas blod utan även till Kristi blod. Därför hör de Gud säga: ”Då ni sträcker ut händerna, döljer jag mitt anlete för er, ty era händer är fulla av blod!” Därför lät de inte Kristi blod komma som hämnd enbart över de judar som var samtida med Jesus utan även över alla kommande generationer judar till tidens ände”.

Med denna teologi var inte steget långt till att förfölja judarna, vilket också snart skedde. Judarna hölls i getton, kunde inte delta likvärdigt i samhällslivet, tvångskristnades, och dödades. Reformatorn Luther skrev en antisemitisk skrift av värsta slag med titeln “Judarna och deras lögner”. I den boken återfinns det mesta av nazisternas antijudiska program om man undantar gaskamrarna. Adolf Hitler själv ansåg, att det han gjorde med judarna, skulle kyrkan en gång tacka honom för.

Kyrkan såg på det lidande som judarna utsattes för som ett Guds straff, trots att man själv var orsak till lidandet. Tala om förblindelse! I muslimvärlden var judarna visserligen andra klassens medborgare, men de kunde ändå långa perioder leva drägligt under århundraden i den arabiska världen. I den kristna delen av världen tvingades de fly från land till land, när vågor av förföljelse drabbade det land de hade sin tillflykt i.

Den katolska kyrkan har försökt göra upp med ersättningsteologin, och har även utfärdat ett dokument som klart tar avstånd från den antijudiska teologin.

På protestantiskt håll pågår också sådana processer, men mycket återstår att göra. Här har antijudaismen istället tagit sig uttryck i antiisraelism, vilket kan vara en täckmantel för antisemitism. Delar av den protestantiska kristenheten har dock mycket klart tagit avstånd från ersättningsteologin och visar också prov på stor kärlek till det judiska folket och staten Israel.

Det stora bekymret idag är att muslimvärlden nu tagit över den antisemitiska mantel som kyrkan äntligen är på väg att lämna. Hur kan detta komma sig? Ett avgörande skäl är den radikala tolkningen av Islam, som hela tiden vinner terräng och som genom sin aggressivitet tystar de mer moderata krafterna. I  Gaza, som idag fungerar som ett islamistiskt försökslabb, illustreras detta med önskvärd tydlighet. Först indoktrinerar man barnen att hata judarna utifrån islamistiska tolkningar av Islam, t ex att hela Palestina tillhör araberna och att judarna saknar existensberättigande. Sedan lockar man de större barnen att bli martyrer för Allah eller krigare för Allah. Man bygger upp en extrem ideologi från grunden, inympar islamismens doktriner i unga öppna sinnen. När detta pågått några årtionden har man skapat ett helt folk som drivs av hat mot ett annat folk, ett folk som har sina rötter i samma land som dem själva. Den skrämmande planen att hålla kvar hundratusentals människor i flyktingläger i årtionden har burit sin grymma frukt. De Israelhatande arabstaterna har skenbart lyckats, genom att skapa ett folk som tar vilka lidanden som helst för att bli kvitt den gemensamma fienden, de förhatliga judarna. Det är dags för moderata muslimer i Sverige och alla andra länder att säga ifrån. Att ta avstånd från den hatets och våldets väg, som bara leder till död och lidande. Varför är det till synes omöjligt att utplåna antisemitismen och hatet mot den stat som är den enda garanten för att inte Förintelsen ska upprepas på nytt?

Advertisements

3 Comments»

  Ivo wrote @

Det stora bekymret idag är att det finns så många människor i Sverige som stödjer fundamentalistiska muslimska grupper såsom Hamas och Hizbollah som anses vara befrielserörelser, och inte vad de är i verkligheten, d.v.s. religiösa fanatiker som kompromisslöst predikar förstörelse av staten Israel och utplåning av alla judar, inte bara i Israel, men överallt. Pajaser som Andreas Malm, levande fossilen som Jan Myrdal och ignoranter som Helle Klein är inte bara roliga – de är också farliga och skrämmande. Att nazister och jihadister alltid ridit samma kamel har vi vetat länge (vv se http://jimball.com.au/Features/Mufti-Nazi.jpg), men nu har också svenska vänsteraktivister tagit sin plats på ryggen av samma stackars kamel!

  Ivo wrote @

Med vilka har Israel att göra – men vi också!!!
Fem nordafrikanska islamister har gripits av italienska polisen för att ha planerat terrordåd i Danmark, Italien Frankrike och Spanien rapporterar danska TV 2 och italianska tidningen Corriere della sera. Terrormålen i Italien var bl a kyrkan San Petrino i Bologna
och tunnelbanan i Milano. 1300-talskyrkan San Petronio är särskilt hatad av islamisterna. I den finns en fresk som avbildar Muhammed
brinnande i helvetet och ansatt av demoner….
***

De gripna tillhör ett större islamistiskt nätverk, som förutom terrorplanering också organiserat frivilliga till terrorism i Irak
och Afghanistan samt finansierat detta.
Italienska medier uppger att nätverkets ledare var tunisiern Houcine Tarkhani.

  Ulf Stenlund wrote @

Dessvärre lever ersättningsteologin kvar fortfarande, framför allt i vissa lutherska kretsar. Att Gud upprättat det nya förbundet genom att Jesus göt sitt blod för mänskligheten, som det fullkomliga offret, är en Biblisk sanning. Det som Augustinus och company gjorde alldeles galet var att omtolka GT’s löftesord till det judiska egendomsfolket till att nu gälla den kristna kyrkan. Av någon anledning betraktades dock domsord mot judarna, som fortfarande gällande.

Nu har Gud inte tagit tillbaka sina löften till det judiska folket. Många profetior från GT har uppfyllts t.o.m. i våra dagar. Gud har förvisso en plan för sitt judiska folk. En vantro är att judarna inte behöver evangelium. Detta predikades rent och klart för judar redan av apostlarna. Observera att de judar som omvände sig till Kristus under den första församlingens tid inte därigenom blev hedningar. De var fortfarande judar. Jag tror att det faktum att antalet Messianska judarna ökar kraftigt i våra dagar är tecken på just detta. Judar kan behålla sin judiska identitet men bli frälsta genom tro. Detta representerar alltså inte ett kristet försök att vinna proselyter utan är det sätt Messias/Kristus vinner judiska själar till sitt rike.

Ulf Stenlund


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: