Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

En obekväm sanning om vår jord

   

 

 

Är miljökatastrofen i våra hav bortglömd p g a klimatkrisen?

Är miljökatastrofen i våra hav bortglömd p g a klimatkrisen?

Jag är djupt oroad över vår jords framtid. Miljön försämras mycket mer och mycket snabbare än vad de flesta är medvetna om. Det är inte bara växthusgaserna (koldioxid) som många tycks tro. Just nu är det den frågan som är på allas läppar, eftersom vi bara orkar med en fråga i taget. Kommer ni ihåg försurningslarmen och ozonhålen som det pratades mycket om för några år sedan? Ingen talar om dem längre, trots att de fortfarande utgör stora miljöhot. Men det finns ännu värre saker. Oljeutsläppen, dumpningen av plast och miljöfarligt avfall i världshaven, utfiskningen. Experter säger att 90 % av matfisken redan är försvunnen ur världens fiskevatten. Än värre, den fisk som är kvar används till stor del för att göra fiskmjöl av. Och vad används detta fiskmjöl till? För att producera odlad fisk, exempelvis lax. Detta är horribelt, eftersom 80% av näringen går förlorad när man odlar upp fisk genom att mata den med annan fisk. Denna totala skövling av världshaven pågår medan vi är invaggade i tron att lax från fiskodlingar är någonting som är bra för både hälsan och miljön. Det är nu bara en tidsfråga innan världshaven är utfiskade och fiskets roll som tungt bidrag till livsmedelsförsörjningen är ett minne blott och, med andra ord, världssvälten står för dörren. I vårt eget innanhav, Östersjön, har fisket närmast kollapsat och stora delar av Östersjöns botten är redan död på grund av oljeutsläpp, övergödning och andra föroreningar. Haven, ansåg förr även experter, var en närmast oändlig livsmedelsresurs. Mitt i denna globala fiskekris avser vissa länder att återuppta valjakten.

 Det har länge stått klart att västvärldens människor helt måste ändra livsstil. Vi måste minska energiförbrukningen och bilåkandet, minska konsumtionen av kött och fisk, sluta med slit-och-släng-kulturen, sluta att skaffa jättebostäder som måste värmas upp. Personligen har jag gjort det valet att bli vegetarian, både för miljöns och hälsans skull. Jag har också bestämt att jag transporterar mig gående om tiden tillåter det, annars cyklar jag, annars åker jag buss eller tåg, först i fjärde hand tar jag bilen. Tänk er om vi blev många som gjorde detta. Både miljöproblemen och världssvälten skulle kunna lösas.

Plötsligt vaknar insikten att vår jord är liten, alltför liten för en växande mänsklighet. Vi har inte råd att förstöra världshaven som nu har skett de senaste 50 åren. Stilla havet, detta väldiga hav som är större än jordens alla landytor tillsammans, täcks till stora delar av ett lager av plast och andra skräppartiklar. Detta gigantiska ”sopberg” har en yta stor som två hela USA och en tjocklek på 10 meter. I vikt är det fråga om hundratals miljoner ton av miljöfarligt skräp som dödar miljontals fiskar, däggdjur och fåglar. Även människan är hotad via PCB och dioxiner som hamnar i havslevande djur. Mätningar i svenska vatten visar att det är nästan lika illa här. På till exempel Bohuslänskusten har man uppmätt upp till 100 000 plastbitar per kubikmeter vatten.

Ovanpå alla dessa gigantiska miljöhot finns kärnvapenhotet. På 80-talet fick presidenterna Reagan (USA) och Gorbatjov (Sovjetunionen) till stånd överenskommelser som innebar början till nedrustning på kärnvapenområdet. Man fick också till stånd ickespridningsavtal. I slutet av 80-talet och början av 90-talet kunde världen känna sig lugnare. Järnridån rasade. Länder i öst började vandringen mot demokrati. Hotet om ett 3:e världskrig tycktes undanröjt. Idag är situationen helt annorlunda. Länder som leds av nyckfulla diktatoriska regimer sitter nu med kärnvapen eller är på väg att få. Vi behöver bara nämna länder som Nordkorea, Iran och Pakistan. Iran har redan förklarat sig berett att förinta Israel. Det är lätt att föreställa sig att världen på nytt balanserar på gränsen till ett tredje världskrig.

Det är inte växthusgaserna som oroar mig mest. Det kan vi relativt enkelt komma till rätta med. Det är den samlade bilden av alla de miljöhot som jag antytt i denna artikel, som gör mig djupt oroad. För när debatten blir så enkelspårigt fokuserad på växthusgaser, riskerar det att leda till försummelser att ta itu med alla de andra miljöhoten, hot som är minst lika alarmerande som koldioxiden. Vi tycks inte ha blivit ett dugg mer miljömedvetna i Sverige. När ungdomar samlas till något större utomhusparty, kan man vada i deras skräp efteråt. Förresten de äldre och förståndigare är inte mycket bättre. Det är dags att vakna upp nu!

Advertisements

No comments yet»

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: