Stefan Sturessons Blog

Rösten Som Ropar : Det här är ingen plattform för egotrippat tyckande eller privata funderingar. Jag har startat den här bloggen för att kunna delta i debatten kring viktiga frågor som alla människor måste förhålla sig till. Israel och Mellanöstern, politik och samhällsfrågor, etik och moral, samt andliga frågor är några av de viktigaste ämnesområdena som kommer att figurera på den här bloggen.

Judarna – den verkliga ursprungsbefolkningen

Torbjörn Tännsjö och Ulf Bjereld på P1 förra veckan. Båda professorer. Båda mer eller mindre fientliga till Israel. Tännsjö var värst, han ville utplåna den judiska staten och ersätta den med en stat för både palestinier och judar. Han hade inga problem med att judarna skulle vara i minoritet mitt i den mest antisemitiska delen av världen, där stora grupper vill utplåna varenda jude. Tännsjö talade om ”ursprungsbefolkningen” som hade blivit undanträngda och fördrivna av den hemska apartheidstaten Israel. Detta var något av rekord i historisk okunnighet.

Vet Tännsjö vad ursprung betyder? Ursprung, det som fanns från början. Var fanns palestinaaraberna när David var kung i Israel för 3000 år sedan? Deras förfäder fanns förmodligen på den arabiska halvön, definitivt inte i Israel. När kung Kores i perserriket på 500-talet f Kr lät judarna återvända till Juda rike så var det väl för att judarna kom därifrån, och hade fördrivits därifrån? Även när judar återvänder idag så är det väl för att de har mångtusenåriga rötter i landet. Israel är landet där man knappast kan ta ett steg utan att trampa på lämningar av judisk historia. Ändå har Tännsjö mage att beskriva palestinaaraberna som ursprungsbefolkning!

Sanningen sitter trångt när Israels värsta vedersakare och lögnare ska bemötas av ännu en person (Bjereld) som ser på Israel som ockupant, och aldrig nämner något om Hamas uttalade avsikter att både utradera den judiska staten och förinta varenda jude. Är det något folk som har rätten att kalla sig ursprungsbefolkning i Israel, så är det väl judarna. Inget annat folk har haft en självständig stat på detta område förutom judarna. Däremot har babylonier, perser, greker, romare, turkar och araber erövrat området, fördrivit och mördat judarna, men ändå aldrig kunnat hindra den sanna ursprungsbefolkningen från att återvända hem igen. Att frånkänna judarna sina historiska rötter och starka band till landet Israel är den grövsta formen av historieförfalskning. Jag trodde man skulle slippa höra sådan antisemitisk rappakalja i svenska media, professorstitlar till trots.

Advertisements

3 Comments»

  Ulf Stenlund wrote @

Man behöver inte gå särskilt långt tillbaka i historien för att konstatera att okupanterna av Gaza var Egypten och västbankens okupanter hette Transjordanien. Att se spåren av hur de judiska kvarteret i Gamla Jerusalem blev förstörda under den jordanska okupationen påminner om den mannamån världens media gör vad gäller mellanösternbevakning.

Att judarna fördrevs från arabvärlden när Israel blev fritt talas det tyst om. Det är de oförsonliga islamska krafterna som omöjliggör fred i mellanöstern. Vilket annat folk tvingas av sina egna bröder att generation efter generation leva i flyktinggetton istället för att assimileras. Det är islamskt hat och doktrin som sätter stopp för alla fredssträvanden och detta till priset av ett avskyvärt lidande bland det egna folket.

Ulf Stenlund

  ilan wrote @

Israel som ockupant?vad ockeperar dom?israelena är lämnat gaza ocg västbanken ok kanske inte västbanken .att israel inte vill öppna gränsen mot gaza kan jag förstå.skulle du öppna din dörr till nån som vill dödda dig?skulle du ge den mat och olja el vatten och JOBB .jag tycker att det ska vara egypten problem att öppna gränsen.släpp FN soldater som skulle kunna kolla att dom inte tar in vapen men det vill inte dom ,dom vågar inte att blanda sig med plestinerna efter som dom är rädda att Hamas ska ta över egypten .det är därför man ska fixa problemet nu och det är att ta slut på Hamas ,ge inte dom pengar ge inte dom makt det är dom som kommer att förstöra allt i mellanösten och att professorsorena inte vet det tycker jag är markligt.

  Harald wrote @

Okunskapen är lika stor 7 år efter att denna post skrevs. Idag i SvD kallas araber åter för ursprungsbefolkning i Palestina:
http://www.svd.se/det-hemliga-avtalet-la-grunden-till-is-frammarsch/om/bokvaren-2016

“I mandatet Palestina gav Storbritannien den lilla minoriteten judiska nationalister (sionister) absolut företräde framför den arabiska ursprungsbefolkningen”

Häpnadsväckande. Själv har jag aldrig egentligen tänkt på det tidigare men reagerade på ren ryggmärgsreflex (och lite historiekunskaper) att det måste vara felaktigt.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: